2022: een nieuw begin!

De branche en dus ook de FTN-leden ontmoetten elkaar op dinsdag 11 januari jl. om samen het nieuwe jaar in te luiden. Helaas weer virtueel. Dat drukte de stemming niet. Voorzitters van de verenigingen en het vakblad en leden lieten ondanks de aanhoudende moeilijke omstandigheden, een positief geluid horen. Het jaar 2022 wordt op meerdere fronten een jaar vol veranderingen én uitdagingen.

 Branchesecretariaat

De branchedirecteur opende als gebruikelijk de bijeenkomst en heette aanwezigen van harte welkom. Meteen werd een belangrijke wijziging zichtbaar. Niet Peter Wennekes maar Arthur Linssen nam de honneurs waar in zijn nieuwe rol als branchedirecteur. Na zich ruim 25 jaar met hart en ziel ingezet te hebben voor de sector, doen Peter en Marianne dit jaar een eerste stap terug. Ruud Meijer sprak namens iedereen waardering uit voor hen inzet met de kanttekening dat op een gepast moment op passende wijze afscheid genomen zal worden. Hij wenste Arthur en zijn team veel succes.

Zware tijden, nieuwe kansen!

De voorzitter memoreerde dat de branche, en dan met name de horecawasserijen, in zware omstandigheden, verkeert. Opnieuw zitten we met een lockdown en zijn restaurants gesloten en hotels minimaal bezet. Met steun weten bedrijven te overleven. Maar leden worden in de laatste periode geconfronteerd met forse kostenstijgingen die eigenlijk niet doorbelast kunnen worden aan klanten. Een dubbele strop. FTN is daarom volop bezig om met allerlei organisaties en stakeholders over dit onderwerp in gesprek te komen om deze negatieve ontwikkeling te doorbreken. Andere belangrijke activiteiten zijn onder meer de UPV Textiel en de CAO Textielverzorging.

Er is veel te doen. Laten we duimen dat coronamaatregelen ingetrokken worden zodat het leven en de economie weer op gang kunnen komen. En veel bedrijven in onze sector dus ook!

Scroll naar boven