Aanpassing bijeenkomsten FTN vanwege coronavirus!

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) is besloten de diverse aankomende vergaderingen/bijeenkomsten op te schorten, dan wel online via een video call te organiseren.

Dit betreffen:

  • Platform O&A: woensdag 18 maart (15.00 – 17.00 uur). Deze bijeenkomst wordt een video call. Het betreft een CAO voorbereidende bespreking, waarbij o.a. de resultaten van de ledenenquête nader worden toegelicht.
  • M&T themabijeenkomst ‘Van energiebesparing tot nieuwe markt door digitalisering’, donderdag 26 maart (14.00 – 20.00 uur). De bijeenkomst wordt vooralsnog uitgesteld, mede gelet op de urgentie van de te bespreken onderwerpen. Zodra e.e.a. mogelijk is wordt de bijeenkomst alsnog ingepland.
  • ALV / CAO mandaat: (voorlopige planning) 22 april (15.00 – 18.30 uur). De voortgang is afhankelijk van de besluitvorming rondom de COVID-19 situatie, alsmede van de definitieve afspraken over de komende CAO onderhandelingen. Wij zullen u later deze maand hierover nader informeren.

Voor video call bijeenkomsten. gelieve u zich uiterlijk een dag vantevoren aan te melden voor registratie, zodat u aan de vergadering kunt deelnemen. Bij overregistratie wordt een tweede call ingepland.

Scroll naar boven