Belastingwijzigingen per 1 januari 2022

Meer winst valt onder het lage vpb-tarief 

Voor besloten of naamloze vennootschappen is per 1 januari 2022 de eerste schijf van de vennootschapsbelasting aangepast. Daarmee wil de overheid bedrijven met lagere winsten ook lager belasten. Een groter deel van de winst onder het lage vpb-tarief. Nu wordt 15% vennootschapsbelasting betaald over de eerste 395.000 euro winst. Dat was 245.000 euro. Alles boven 395.000 euro blijft met 25% belast.

Daling zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt per 1 januari 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar belasting over wordt betaald, wordt hoger en dus wordt meer inkomstenbelasting betaald.

Voor een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap geldt dat je gebruik kunt maken van deze aftrek als minimaal 1225 uur per jaar aan de zaak besteed wordt én de inkomsten onder winst uit onderneming vallen.

De zelfstandigenaftrek gaat tot 2036 elk jaar stap voor stap omlaag. 

 

Belastingvrijstelling TVL en TOGS 

Per 1 januari 2022 zijn reeds vanuit TVL en TOGS ontvangen subsidies vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Scroll naar boven