CAO TV Update (1 april 2021)

Het complete verhaal rondom CAO TV

  • Recente publicaties met betrekking tot de CAO Textielverzorging geven een onvolledig en soms ook onjuist beeld van stand van zaken en inhoud;
  • De CAO Textielverzorging is een marktconforme cao met vooral goede secundaire voorzieningen, zoals o.a. een hoge eindejaarsuitkering, extra seniorendagen, hoge onregelmatigheid- en overwerktoeslagen en een 36-urige werkweek.
  • De corona-crisis raakt de sector bovengemiddeld hard. Gemiddeld met zo’n 35% omzetdaling in 2020 en 2021, waarbij het horeca segment zelfs 65% daling en de retail zo’n 50% daling laten zien. Ondanks de steunmaatregelen wordt nog steeds zo’n 25% van de bedrijven in hun voortbestaan bedreigd.
  • Werkgevers zien de noodzaak van een verantwoorde stijging van de uurlonen en hebben daartoe marktconforme voorstellen gedaan. De cao heeft daarbij een ruime afstand van het WML.
  • Bedrijven zijn vaak in meerdere marktsegmenten actief. Het is niet redelijk om verhogingen van het uurloon binnen de cao te variëren per bedrijf of per marktsegment. De cao tv is een minimum cao die voor alle bedrijven en werknemers van toepassing is.
  • De NOW, TVL en andere ondersteuningsmaatregelen, hebben bijgedragen om de werkgelegenheid vooralsnog belangrijk in stand te houden. Zo’n 20% van de werkgelegenheid is desondanks verloren gegaan. De maatregelen kunnen niet voorkomen dat vele bedrijven maandelijks forse verliezen leiden.
  • Werkgevers wensen verantwoorde en sociale arbeidsomstandigheden en daarvoor z.s.m. een aanvraag te doen voor de MDIEU regeling, om oplossingen te bieden voor mensen die langdurig zwaar werk verrichten. Naast diverse ontziemaatregelen die al in de cao staan biedt dat oplossingen voor een zogenaamde. Generatiepact regeling (80/90/90) en een regeling vervroegd uittreden (RVU).
  • Begin dit jaar is een pensioenakkoord ingegaan en zijn kortingen voorkomen. Werkgevers staan ervoor om ook in de komende stelselwijziging een goed pensioen te behouden.
  • Werkgevers hebben de bonden uitgenodigd voor formele onderhandelingen om tot een nieuw cao akkoord te komen. Hierop is tot dusverre nog geen reactie gekomen. Werkgevers betreuren de huidige acties van de bonden en roepen hen op om op korte termijn plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. In voorkomend geval kunt vragen rondom de CAO Textielverzorging steeds doorsturen naar het secretariaat zodat een en ander eenduidig en proactief  kan worden opgevolgd.

Ook voor specifieke vragen kunt u terecht bij het secretariaat, zij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Scroll naar boven