CAO TV Update (12 mei 2021)

Vervolgacties na afwijzing ultimatum

Leden wijzen eindbod en ultimatum FNV af!

Zoals bekend heeft FNV het eindbod van werkgevers FTN/NETEX voor een cao aanpassing niet geaccepteerd. Aansluitend is een ultimatum gesteld dat door werkgevers is afgewezen. Inmiddels hebben de leden van FTN bij meerderheid het eindbod en het afwijzen van het ultimatum schriftelijk goedgekeurd. De uitslag van de ledenraadpleging van CNV wordt later deze maand verwacht.

Acties

Als gevolg van het afwijzen van het ultimatum, bereidt FNV thans acties voor. Om dat verantwoord en veilig te laten verlopen heeft er 11 mei een zogenaamd “technisch” overleg met de bonden plaatsgevonden om collectieve afspraken te maken over een verantwoord en veilig verloop van door FNV georganiseerde acties.

Info

Leden ontvangen per heden nadere info ter voorbereiding van eventuele acties. Belangrijk hierbij is dat per locatie op voorhand wordt gekeken naar de specifieke veiligheidsrisico’s. Dit omdat de meldingen van acties eerst op een relatief laat moment aan FTN worden gemeld. FTN is 24/7 bereikbaar om bedrijven te ondersteunen en coördineert de contacten met de FNV.

Publiciteit

Leden worden verzocht eventuele contacten met de pers vooraf af te stemmen met FTN- coördinator Peter Wennekes, zodat dit zo goed mogelijk centraal kan worden geregeld. FTN laat zich bij alle activiteiten adviseren door externe deskundigen.

Voor nadere informatie/vragen of meldingen kunt u steeds contact opnemen met 0344 – 650437 of ftn@ftn-nl.com.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Scroll naar boven