CAO TV Update (14 juni 2021)

Nieuwe CAO Textielverzorging 20 – 21 een feit!

CAO Partijen akkoord met het onderhandelingsresultaat!

Hierbij willen wij u nader informeren over de uitslagen van de diverse ledenraadplegingen voor een nieuwe CAO Textielverzorging 2020 – 2021.

FNV en CNV hebben bekend gemaakt dat de leden van beide vakbonden met het respectievelijk Verbeterd Eindbod vs. Onderhandelingsresultaat in meerderheid akkoord zijn gegaan.

Ook de uitslag van de stemming binnen de leden van FTN heeft een positief resultaat opgeleverd. 61% van de leden heeft unaniem voor het resultaat gestemd, hetgeen een meerderheid van 75% van de stemmen betreft. Daarmee is er sprake van een formeel akkoord.

Ook NETEX is met het resultaat akkoord gegaan.

De komende dagen zal het Formele document “Akkoord CAO textielverzorging 2020 -2021” worden opgesteld en aan alle betrokken partijen voor formele ondertekening worden voorgelegd. Daarna wordt de formele cao tekst uitgewerkt en wordt dat document beschikbaar gesteld. Hier kan nog enige tijd mee gemoeid zijn. Tegelijkertijd ontvangen de bedrijven dan een invulformulier indien zij van de uitstelregeling van de loonsverhoging van 1 oktober as gebruik willen maken.

Gelet op de korte tijd tot einde van dit jaar zal de komende maanden worden nagedacht en gesproken over de visie van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de komende jaren, alsmede de wijze waarop de voorbereidingen voor de nieuwe cao tv na dit jaar eruit moeten gaan zien. Hierover zult u tijdig nader worden geïnformeerd.

Voor eventuele vragen is het secretariaat steeds beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven