CAO TV Update (23 maart 2021)

Geachte leden,

Met de laatste CAO TV update van 26 februari jl. hebben wij u nader geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom een nieuwe cao. Na afbreking van het overleg door de bonden is er een soort adempauze geweest, die door beide partijen is gebruikt om na te denken over de thans ontstane situatie.

Inmiddels hebben de vakbonden een handtekeningen actie georganiseerd en een nieuw ultimatum gesteld. De komende periode zal FNV een stemmen actie houden onder haar achterban. Dit gaat van 29 maart tot en met 21 april as plaatsvinden, bij een aantal grote bedrijven. Indien zij vele stemmen winnen kunnen/zullen zij naar verwachting nadien ook werkonderbrekingen en stakingen gaan organiseren.

De werkgevers delegatie heeft, na een ledenraadpleging eind december jl het eindbod van FNV afgewezen. Informele gesprekken hebben tot dusverre (nog) niet het gewenste resultaat opgeleverd. Gelet op de crisis en de lange duur ervan, hebben de vakbonden tot op heden hier weinig oog voor. Vele bedrijven staan op de rand van hun voortbestaan, maar het dreigende verlies aan werkgelegenheid lijkt niet echt serieus te worden genomen.

De werkgeversdelegatie blijft streven naar een nieuwe cao textielverzorging die zowel op korte termijn als ook op langere termijn de belangen van alle betrokkenen evenwichtig bij elkaar brengt en de branche ook na Corona weer volop perspectief geeft. De vakorganisaties worden van harte uitgenodigd om dit aan de onderhandelingstafel nader te bespreken.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat, zij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Scroll naar boven