CAO TV Update (7 mei 2021)

Werkgevers Textielverzorging wijzen Ultimatum FNV af

Per schrijven van 4 mei jl. had FNV een ultimatum aan beide brancheorganisaties FTN en NETEX  gestuurd om op alle belangrijke oorspronkelijke eisen in te gaan, waaronder een looneis van 5%. Bij email reactie van 6 mei jl. hebben de werkgeversorganisaties te kennen gegeven op deze eisen niet te kunnen ingaan.

Werkgevers hebben een eindbod gedaan van in totaal ruim 2% loonstijging, opgebouwd uit 1,5 % structureel en 125 euro eenmalig voor die werknemers die bij bedrijven werken, die niet zwaar door Corona-effecten zijn getroffen (o.a. retail- en horeca-wasserijen). Het door werkgevers aangeboden eindbod omvatte verder o.a. de uitwerking van een Generatiepact en een Vervroegd Uittreden Regeling (RVU) voor zwaar werk, alsmede afspraken over  een nieuwe pensioenregeling (stelselwijziging).

CNV heeft instemmend gereageerd op het eindbod en dit ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. FNV heeft dit eindbod afgewezen en is thans bezig met het voorbereiden van acties en stakingen, waaronder inbegrepen werkonderbrekingen, estafette acties en stakingen voor korte of langere duur.  Brancheorganisaties FTN en NETEX vinden deze handelwijze onbegrijpelijk. In tijden van de Corona-crisis die de branche onevenredig hard heeft geraakt en het overgrote deel van de bedrijven in de rode cijfers heeft gebracht, lijkt FNV hier weinig oog voor te hebben. 

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat via 0344 – 650437 of ftn@ftn-nl.com.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Scroll naar boven