Bericht openen

Wasserij Smeele viert 200-jarig bestaan!

Wasserij Smeele, FTN-lid van het eerste uur, vierde op zaterdag 7 mei jl. een bijzonder jubileum. Op 6 mei jl. bestond het bedrijf namelijk op de kop af 200 jaar. Een bijzonder moment in de lange geschiedenis van dit van oudsher familiebedrijf dat zijn oorsprong zelfs al in 1605 vindt.

De familie Smeele ontving uit handen van burgemeester Edo Haan een bijzondere onderscheiding, namelijk de Marnix van Sint Aldegonde plaquette vanwege het buitengewone jubileum en de bijzondere staat van dienst van het bedrijf.

Ook langs deze weg feliciteert het FTN-bestuur de familie Smeele met deze mooie mijlpaal!

Bericht openen

Omzet herstelt, verliezen onhoudbaar hoog!

Voor veel wasserijen is het aftellen geblazen
De afgelopen maanden is de situatie bij de Nederlandse Wasserijen die aan de Gezondheidszorg en Horeca leveren met sprongen verder achteruit gegaan. Corona ligt grotendeels achter ons, maar de Corona effecten zijn er nog volop. Extra versterkt door torenhoge onvoorziene kostenstijgingen. Het is voor deze wasserijen meer dan frustrerend 2 jaar lang forse omzetdalingen te moeten noteren en alleen dankzij de steunmaatregelen te kunnen overleven. Om vervolgens als de vraag weer aantrekt, zonder steunmaatregelen, door enorme onverwachte kostenstijgingen met extreme verliezen te moeten leveren. En, je lijkt als wasserij er niets aan te kunnen doen.

Wanhoop
De afgesloten meerjarencontracten in gezondheidszorg en horeca, bieden geen enkel soelaas om de extreme onvoorziene kostenstijgingen, van onder meer energie, textiel, brandstof en chemie te kunnen doorberekenen aan de klant. Deze onafhankelijk getoetste kostenstijgingen lijken onvermijdelijk en brengen vele ondernemers tot wanhoop. Want de financiële buffers zijn niet toereikend om dergelijke hoge verliezen nog langer te kunnen dragen.

Staken van leveringen dreigt
In contracten vastgelegde afspraken tot prijsverhoging zijn veruit ontoereikend om 65% stijging van energiekosten, 70% stijging van afschrijving op textiel, zo’n 20% stijging van chemie te kunnen opvangen. Zo staat de NZA-Index, die geen onvoorziene stijgingen meeneemt, redelijke prijsaanpassingen voor dienstverlening in de gezondheidszorg in de weg. In de Horeca zijn de verliezen van de afgelopen jaren eveneens hoog en staat de concurrentiepositie doorberekening van kostenstijgingen in de weg. Dat houdt geen stand. Het is aftellen welke bedrijven gedwongen worden de levering te moeten staken.

Vaste contracten openbreken
Als de ontwikkelingen zo door gaan zal het tussentijds openbreken van contracten met een looptijd van meerdere jaren, uiteindelijk voor vele bedrijven nog de enige mogelijkheid zijn om te trachten een faillissement te voorkomen. Dat zou ten koste gaan van vele moderne en overigens gezonde bedrijven en enkele duizenden arbeidsplaatsen op de tocht zetten.

Ketenoverleg
FTN pleit daarom voor ketenoverleg met alle direct betrokkenen om tot redelijke oplossingen te komen die continuïteit van verantwoorde dienstverlening borgen. Het sluiten van vele bedrijfsdeuren van wasserijen is ook voor de klanten geen verantwoorde oplossing. Het behoud van kwalitatieve goede dienstverlening is in het belang van alle betrokkenen.

Lobby FTN
FTN maakt zich sterk om oplossingen te bewerkstelligen voor deze onacceptabele situatie. Vertegenwoordigende brancheorganisaties en inkooporganisaties, maar ook koepelorganisaties en deskundigen worden ingezet om openingen te kunnen vinden. Daarnaast zal in toenemende mate ook de pers gezocht worden en actief social media worden gebruikt om klanten en stakeholders met de onhoudbaarheid van deze situatie te confronteren.

Bericht openen

NVZ Ziekenhuizen: bijstelling indexcijfers

NVZ Ziekenhuizen publiceert frequent prijsindexcijfers voor onder meer de post “materieel”. Voor 2022 lag op grond van voorcalculaties het gemiddelde op 1,7%. De nacalculatie voor 2022 komt uit op 6,3%. Voor het jaar 2023 komt de voorcalculatie uit op 2,52%.

 De indexcijfers worden jaarlijks door het ministerie van VWS vastgesteld waarbij ramingen van het CPB worden gebruikt om de hoogte er van vast te stellen.

De informatie is in te zien op de website van NVZ Ziekenhuizen via deze links:

Bericht openen

Cyber security vraagt om aandacht van bedrijven

ICT en digitaal dataverkeer zijn naast een zegening ook een risicofactor binnen bedrijven. Datalekken maar ook het gijzelen van data zijn enkele voorbeelden van dergelijke risico’s. In toenemende mate wordt aandacht gevraagd voor cyber security. Om bedrijven daarmee te helpen werd in 2019 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het “Digital Trust Center” opgericht.

Via de website www.digitaltrustcenter.nl kunnen ondernemers allerlei informatie en adviezen inwinnen over het hoe en wat rond cyber security. Onderwerpen als thuiswerken, ransomware, phishing, datalekken etc. worden toegelicht.

Zeker in deze tijd waarin het zakenverkeer meer en meer langs de digitale snelweg plaatsvindt, is dit onderwerp zeker iets om aandacht aan te besteden!  

Bericht openen

EJU verschuiving maakt verwerking loonsverhoging soms lastig

Doordat de aanvraag voor de AVV van de nieuwe CAO pas laat kon worden gedaan, was er slechts een korte tijd beschikbaar om de voorkeuren van werknemers die de verschuiving van de eindejaarsuitkering niet wilden doorvoeren te registreren. Vervolgens bleek dat de software van VISMA RAET een loonsverhoging pas mogelijk maakt als er een AVV van de CAO is bevestigd. Dit maakt dat bedrijven die deze software gebruiken een alternatieve (handmatige) oplossing moeten bedenken om de loonsverhoging van 1 maart jl. te verwerken. Een korte inventarisatie door het secretariaatsbureau liet zien dat  slechts een beperkt aantal wasserijen deze software gebruiken. Voor zo ver bekend is daar een voorlopige oplossing in behandeling.

Er is geen sprake van een branchebrede achterstand van de betalingen van de loonsverhoging van maart. Andere software pakketten zoals die in de branche worden gebruikt lijken deze problemen niet te hebben.

Zonodig wordt geadviseerd met de verwerker van de personeelsadministratie contact op te nemen. 

Voor eventuele vragen kunt u vanzelfsprekend ook bij het secretariaat terecht.

Berichtnavigatie

1 2 3 4 5 6 7 13 14 15
Scroll naar boven