Certex® neemt één risicofactor weg in bedreiging gezondheid Europa

Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heeft de “Rapid risk assessment” geupdated over Enterobactericeae die in toenemende mate resistent zijn tegen carbapenem, een groep van zeer effectieve antibiotica die bacteriën doden. Deze ontwikkeling vormt een aanzienlijke bedreiging voor patiënten en gezondheidszorgsystemen in EU-landen. Voor de behandeling van patienten met CRE-infecties  zijn maar weinig opties beschikbaar volgens Dominique Monnet, hoofd van het Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections Program van het ECDC. Verspreiding kan worden tegengegaan door passende preventie- en controlemaatregelen in ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen. CRE-infecties leiden tot langdurig verblijf in ziekenhuizen, hoge behandelingskosten en hoge sterfte door vertraging in het toedienen van een effectieve behandeling in combinatie met een beperkte beschikbaarheid van behandelingsopties.

Het textiel dat ingezet wordt in gezondheidszorgomgevingen inclusief bijvoorbeeld zorghotels, is gegarandeerd vrij van Enterobactericeae als het afgeleverd wordt bij de instelling en gereinigd is door een Certex®-gecertificeerd bedrijf. Eén van de harde eisen binnen Certex® is namelijk dat er geen “Entero” op of in het textiel aanwezig is (0 KVE/cm2); een eis die overigens ook geldt voor Staphylococcus aureus. Daarmee kunnen zorginstellingen één kritisch controle punt afvinken op hun lijstje….. Mits binnen de eigen muren textielbeheer hygiënisch verantwoord uitgevoerd wordt.

Scroll naar boven