Code 95: wijzigingen Richtlijn Vakbekwaamheid bestuurders!

De spelregels die voor Code 95 vastgelegd zijn in de Richtlijn Vakbekwaamheid, zijn per 13 september jl. gewijzigd. Naast informatie over deze wijzigingen vatten wij nog enkele belangrijke punten van Code 95 voor u samen.

Algemeen

Op grond van EU-regelgeving is Code 95 een verplicht onderdeel voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. De code wordt op het rijbewijs bijgeschreven door het behalen van de basis kwalificatie en wordt, als deze is verlopen, verlengd door 35 uur nascholing te volgen. Code 95 is verplicht als beroepsvervoer iemands voornaamste activiteit is waarbij de Inspectie Leefomgeving en Transport de vuistregel aanhoudt dat dan meer dan 12 uur per week gereden wordt. Als wekelijks minder dan 12 uur gereden wordt, dan moet dit met een goede administratie van de rijtijden aangetoond kunnen worden.

Geen code; grote gevolgen!

Als geen geldige Code 95 op het rijbewijs is opgenomen, dan kan de chauffeur een boete opgelegd worden van minimaal € 800,-. De chauffeur moet direct uitstappen en mag niet verder rijden. Bij een ongeval zijn chauffeurs en bedrijven niet verzekerd als een chauffeur rijdt zonder Code 95 op het rijbewijs.

De chauffeur is zelf verantwoordelijk voor het behouden van Code 95 op zijn rijbewijs. Uiteraard ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de werkgever voor het controleren op naleving voordat chauffeurs de weg opgestuurd worden. En kunnen afspraken gemaakt worden over de vergoeding van kosten (voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer geldt dat de werkgever de kosten van nascholing betaalt.)

Gewijzigde Richtlijn

Op een aantal punten is de Richtlijn aangepast waarbij het met name gaat om meer variatie in de te volgen cursussen.

·         Variatie binnen de nascholing

Er is nu een limiet aan het aantal keren dat een nascholingscursus herhaald mag worden binnen de nascholingscyclus van 35 uur. Eén cursus mag herhaald worden, de overige cursussen moeten uniek zijn. Beperking is dat een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, niet herhaald mag worden binnen de cyclus.

·         Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing

In het geval een chauffeur voor 13 september jl. een cursus meer dan één keer herhaald heeft, blijven deze nascholingsuren gehandhaafd. Echter, deze cursus mag na 13 september niet nog eens herhaald worden.

·         Opgeknipte cursussen

Als theoretische nascholingscursussen (U-trainingen) gevolgd worden die verdeeld zijn over meerdere dagen, dan moeten de dagdelen sinds 13 september 2021 op aaneengesloten dagen plaatsvinden. Voor deze opgeknipte cursussen geldt géén overgangsregeling.

Voor nascholingscursussen met e-learning en praktijktraining (W-trainingen) geldt dit niet; daarvoor blijven de huidige 10 kalenderdagen van kracht.

·         Maximaal aantal uren e-learning

Aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen is een limiet van 12 uur gesteld met per cursus een limiet van maximaal 4 uren. Als voor 13 september meer dan 12 uur e-learning is gevolgd, dan blijven deze uren staan. Echter, na deze datum kan dan geen cursus met e-learning gevolgd worden. 

Scroll naar boven