FTN Corona (125) Update

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 TVL Q3 2021: vaststellingsverzoek volgt binnenkort

Bedrijven die TVL voor Q3 2021 hebben ontvangen, krijgen tussen 16 mei en 10 juni een vaststellingsverzoek en worden gevraagd de werkelijke omzet van het derde kwartaal 2021 door te geven. Dit dient vóór 2 augustus te gebeuren. Daarbij dienen eventuele bijlagen niet vergeten te worden.

 Deadlines

Met het doorgeven van de werkelijke omzet van de verschillende TVL-periodes dient u te wachten tot u een vaststellingsverzoek ontvangt.

De volgende data zijn voor de verschillende TVL-periodes van belang voor het tijdig doorgeven van de werkelijke omzet:

Ruime terugbetalingsregeling

Als u terug moet betalen omdat de omzet in een bepaalde periode hoger was dan gedacht, dan gelden ruime terugbetalingstermijnen zonder rente. Deze termijnen zijn 6, 12, 18 of 24 maanden.

Eventueel kan ook een betalingsregeling op maat aangevraagd worden waarbij u eventueel meer tijd krijgt om terug te betalen, ook weer zonder rente. Een dergelijke regeling dient u aan te vragen. Kijk voor nadere informatie op de betreffende pagina van de website van RVO Nederland:

Betalingsmogelijkheden bij terugbetaling TVL (rvo.nl)

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

Scroll naar boven