CORONA UPDATE 126

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

TVL: laatste kans doorgeven omzetgegevens

Bedrijven die TVL hebben aangevraagd voor Q4 2020 en Q1 2021 dienen voor de definitieve subsidievaststelling de werkelijke omzetgegevens door te geven voor 10 juni a.s.
Voor Q2 2021 is deze deadline 20 juli 2022.

In geval de gegevens niet tijdig doorgegeven worden, wordt de definitieve subsidie vastgesteld met gegevens van de Belastingdienst hetgeen nadelig kan uitpakken.

Wat als geen omzet wordt doorgegeven?

Naast dat voor de vaststelling de gegevens van de Belastingdienst worden gebruikt wordt het subsidiebedrag op € 0,- vastgesteld als:

  • Wanneer er geen gegeven bij de Belastingdienst bekend zijn;
  • Wanneer uw subsidie hoger is dan € 125.000 en de accountantsverklaring ontbreekt. Er wordt dan niet voldaan aan de TVL-voorwaarden en er is geen recht op subsidie;
  • De omzetgegevens bij de Belastingdienst zijn niet representatief. Ze wijken fors af van de gegevens die bij subsidieverlening werden opgegeven.

Uiteraard dienen ontvangen voorschotten terugbetaald te worden als de subsidie op € 0,- vastgesteld wordt.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
ftn@ftn-nl.com

Overzicht Updates 2022
119. FTN-email 17-01-2022
Mondkapjesadvies is uitgebreid
120. FTN-email 26-01-2022
Uitzondering quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen
121. FTN-email 02-02-2022
TVL Q4 2021: deadline verschoven, 20% in plaats van 30% omzetverlies
122. FTN-email 22-02-2022
Nederland in drie stappen open
123. FTN-email 23-02-2022
Vraag nu NOW6 aan!
124. FTN-email 02-03-2022
TVL Q1 2022 nu aan te vragen
125. FTN-email 11-05-2022
TVL Q3 2021: vaststellingsverzoek volgt binnenkort

Scroll naar boven