CORONA UPDATE 128

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

TVL Q2 202: omzet uiterlijk 20 juli doorgeven!

Bedrijven die een voorschot TVL Q2 2021 ontvingen, dienen uiterlijk 20 juli a.s. hun werkelijke omzet door te geven voor de feitelijke vaststelling van de definitieve subsidie.

Als geen omzetopgave wordt gedaan, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld op basis van gegevens van de Belastingdienst. Mochten er helemaal geen omzetgegevens beschikbaar zijn of wijken gegevens fors af van de opgave bij de aanvraag, dan wordt het subsidiebedrag op € 0,- vastgesteld en moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. Dit geldt ook als de vereiste accountantsverklaring (subsidiebedrag > € 125.000,-) ontbreekt.

Terugbetalingsregeling
In geval een deel van het voorschot terugbetaald moet worden, geldt een terugbetalingsregeling zonder rente met termijnen van 6, 12, 18 of 24 maanden. Eventueel kan een persoonlijke regeling afgesproken worden. Bedragen < € 500,- worden kwijtgescholden.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

Scroll naar boven