Definitieve subsidies n.a.v. TEK-aanvragen bekend vanaf maart 2024

Op 2 oktober 2023 is de TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb) gesloten. In totaal zijn er bijna 11.000 aanvragen gedaan.

Ondanks dat er een laag percentage aan voorschotten is uitbetaald (35%), kan het (mede) dankzij de gedaalde energieprijzen betekenen dat sommige ondernemers te veel subsidie hebben ontvangen. Half januari 2024 zijn de voorlopige modelprijzen bekend. Deze geven een goede indicatie van de definitieve subsidies en/of hoeveel te veel is ontvangen. De definitieve subsidies worden vanaf maart 2024 berekend.

Om ondernemers goed en tijdig te informeren over wat dit voor hen betekent, zijn de volgende acties uitgezet:

  1. Half januari: RVO stelt een rekentool beschikbaar waarin ondernemers zelf kunnen uitrekenen of en hoeveel zij moeten terugbetalen.
  2. Half februari: Een webinar voor ondernemers waarin uitleg wordt gegeven over het berekenen van hun definitieve subsidie. Dit heet vaststellen. Het vaststellingsformulier, de voorlopige modelprijzen en informatie over terugbetalen komen in dit webinar aan bod.
  3. Eind februari: Bekendmaking van definitieve modelprijzen. Hiermee worden de definitieve subsidies berekend. Ondernemers die het volledige voorschot moeten terugbetalen worden telefonisch benaderd.

Omdat veel ondernemers het nog steeds moeilijk hebben, worden ruime terugbetaalmogelijkheden aangeboden. Ook persoonlijke betalingsregelingen zijn mogelijk.

Daarnaast heeft 30% van de TEK-aanvragers ook een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd. Hiervan heeft een klein deel al een betalingsregeling voor te veel ontvangen TVL-subsidie. Aan deze groep ondernemers wordt extra aandacht geschonken.

Scroll naar boven