EJU verschuiving maakt verwerking loonsverhoging soms lastig

Doordat de aanvraag voor de AVV van de nieuwe CAO pas laat kon worden gedaan, was er slechts een korte tijd beschikbaar om de voorkeuren van werknemers die de verschuiving van de eindejaarsuitkering niet wilden doorvoeren te registreren. Vervolgens bleek dat de software van VISMA RAET een loonsverhoging pas mogelijk maakt als er een AVV van de CAO is bevestigd. Dit maakt dat bedrijven die deze software gebruiken een alternatieve (handmatige) oplossing moeten bedenken om de loonsverhoging van 1 maart jl. te verwerken. Een korte inventarisatie door het secretariaatsbureau liet zien dat  slechts een beperkt aantal wasserijen deze software gebruiken. Voor zo ver bekend is daar een voorlopige oplossing in behandeling.

Er is geen sprake van een branchebrede achterstand van de betalingen van de loonsverhoging van maart. Andere software pakketten zoals die in de branche worden gebruikt lijken deze problemen niet te hebben.

Zonodig wordt geadviseerd met de verwerker van de personeelsadministratie contact op te nemen. 

Voor eventuele vragen kunt u vanzelfsprekend ook bij het secretariaat terecht.

Scroll naar boven