EN 14065 RABC gaat herzien worden!

Binnen de technische commissie “Textile and textile products “ van CEN (TC248) is positief gestemd op een voorstel om EN 14065 te gaan herzien. Aanleiding hiervoor is Covid 19 en de extra activiteiten binnen de textielverzorgingssector om biocontaminatie te (blijven) beheersen. De norm moet herzien worden vanwege de impact van Covid-19 en de noodzaak om hygiënisch schoon textiel te leveren. Ook de resultaten van lopende onderzoeken inzake testmethodes worden geëvalueerd met het oog op implementatie van de norm.

Nederland heeft tegen het voorstel gestemd omdat EN 14065 een raamwerk biedt dat er voor moet zorgen dat met de RABC-methode wasserijen alle microbiologische risico’s terugdringen en beheersen zodat textiel voldoet aan de daaraan te stellen eisen ongeacht het type bacterie of virus.  Het in het bijzonder inzoomen op één specifiek risico past niet in deze methode.

Via NEN is FTN actief betrokken bij de werkgroep die met de herziening aan de slag gaat.

Scroll naar boven