Energiebesparing: hebt u uw zaakjes op orde voor 1 juli?

Bent u deelnemer aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3), heeft u een omgevingsvergunning milieu (type C-inrichting) , bent u ETS-bedrijf of valt u onder de EED-auditplicht? Dan is de nieuwe informatieverplichting die per 1 juli 2019 van kracht is niet voor u van toepassing.

Geldt voorgaande niet voor u en verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar, dan valt u onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer. En bent u verplicht energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder door te voeren. Dat is  niet nieuw. Het feit dat u daarover voor 1 juli a.s. moet rapporteren is dat wel. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u een energiebesparingsonderzoek uit moet voeren of zelfs een dwangsom opgelegd krijgt.

FTN kan u samen met het Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging (TKT) helpen. Door een Energie Prestatie Keuring (EPK) uit te voeren waarbij de reeds genomen maatregelen in beeld worden gebracht. En bekeken wordt welke maatregelen u nog meer kunt nemen.

Wilt u hulp? Heeft u vragen? Het secretariaat is te bereiken via 0344 – 650437 of ftn@brancheorganisatieftn.nl

Scroll naar boven