Europese Textielstrategie in aantocht?

Waarschijnlijk komt de Europese Commissie aan het einde van dit jaar met een Europese Textielstrategie. De verwachtingen voor een ambitieus plan zijn groot in Nederland en de wens is dat er voor veel onderwerpen Europese regelgeving komt. Te denken valt aan het stellen van eisen aan textiel, zoals een aandeel gerecycled materiaal, de uitfasering van zeer zorgwekkende stoffen en een verbod op de vernietiging van onverkocht textiel.

Om dat te ondersteunen is voor 2022 € 0,9 miljoen beschikbaar voor de monitoring van het beleidsprogramma, het doen van onderzoek zoals naar uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, het ontwikkelen van een norm voor circulair textiel, communicatie rond kleding en textiel en een campagne gericht op het gedrag van consumenten. Ook kunnen partijen uit de textielketen van verschillende meer generieke instrumenten gebruikmaken, waaronder de subsidieregeling circulaire ketenprojecten en de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie: Circulaire Economie. Dit DEI+ CE heeft voor de periode 2021-2024 in totaal € 19 miljoen beschikbaar.

Scroll naar boven