Extra subsidie energieadvies!

Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Op 1 oktober a.s. opent de aanvraagperiode voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). De regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven en loopt tot en met 30 september 2022. Het budget bedraagt € 28,2 miljoen. De subsidie is voor het inhuren van een gespecialiseerde energie-adviseur of voor ondersteuning bij de uitvoering van maatregelen.

Voor wie?

De regeling geldt voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
 • Niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

 Voor wat wel?

 • De subsidie is voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering.
 • Daarbij gaat het om het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde externe adviseur (met eigen kvk-nummer), die niet bij u werkzaam mag zijn, voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies of het aanvragen van de subsidie.
 • Beide onderdelen vraagt u aan in één aanvraag per bedrijfspand.
 • De subsidie wordt alleen toegekend als u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Voor wat niet?

 • De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Hiervoor zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA).
 • Alleen kosten gemaakt na 2 augustus 2021 komen in aanmerking voor subsidie.

 Maximale bedragen

 • De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW)
 • Daarbij geldt een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.
  Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen.
Scroll naar boven