Extreme kostenontwikkeling vraagt om nieuwe kostenprognose 2022

In de Nieuwsbrief van 21 oktober jl. werd aangekondigd dat, vanwege de extreme kostenstijgingen in de afgelopen periode, bezien zou worden of er een nieuwe kostenprognose voor 2022 moest volgen. De begin oktober verspreide kostenprognose heeft als peildatum 1 september en houdt geen rekening met ontwikkelingen nadien.

Dezer dagen is een en ander nader bekeken. De conclusie is duidelijk. Diverse kostencomponenten laten forse stijgingen zien. Daarom is een nieuwe prognose voorbereid die, zoals gebruikelijk, door de accountant gecontroleerd en bevestigd wordt. De peildatum van deze prognose is 1 november 2021. Het streven is om deze nieuwe prognose eind november te verstrekken.

Scroll naar boven