FTN Corona (119) Update

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari werden de nodige verruimingen aangekondigd. Tegelijkertijd is ook het mondkapjesadvies uitgebreid. Wat betekent dit, ook op de werkvloer?

 Mondkapjesadvies is uitgebreid

Het is verplicht om een mondkapje te dragen op alle publieke locaties binnen. Dit geldt als men in beweging is, ergens zit of staat. De verplichting geldt ook als men gevaccineerd is en op plekken waar men een coronatoegangsbewijs nodig heeft.

Daar waar buiten geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten.

 Mondkapjes op het werk binnen 1,5 meter en bij verplaatsingen

Nog steeds geldt het advies dat zo veel als mogelijk thuisgewerkt wordt. Als dat niet kan, wordt 1,5 meter afstand gehouden. En als dat niet kan of tijdens verplaatsing, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

Ook al werkt men op een locatie waar een mondkapje niet wettelijk verplicht is, dan kan de werkgever wel verplichten er een te dragen. Hij dient namelijk te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. 

 Wegwerpmondkapjes geadviseerd

Geadviseerd wordt om wegwerpmondkapjes te dragen en géén stoffen of zelf gemaakte mondkapjes. Medische mondkapjes van minimaal type II krijgen de voorkeur.

Werkgevers moeten mondkapjes ter beschikking stellen als zij verplichten tot het dragen er van of als dit wettelijk vereist is dan wel de mogelijkheid bieden om te kunnen declareren.

Dit advies betekent dat de Branche Corona Handreikingen Textielservice en Textielreiniging aangepast moeten worden; in de huidige versie is opgenomen dat een niet-medisch mondmasker volstaat.

 Spatschermen (face shield)

Als voor de uitvoering van werkzaamheden het dragen van een mondkapje ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een spatscherm (face shield) overwogen worden. Werkgevers mogen er dan voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje. Belangrijk is dat personeel onderling afstand van elkaar houdt. Spatschermen hebben niet dezelfde werking als mondkapjes. 

Ook hiervoor geldt dat werkgevers deze schermen beschikbaar stellen of de mogelijkheid bieden ze te kunnen declareren.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

Scroll naar boven