FTN Corona (123) Update

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 Vraag nu NOW6 aan!

 Voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022 kan NOW6 aangevraagd worden. De aanvraagperiode voor de voorschotten loopt tot en met 13 april 2022 via het UWV.

Het voorschot wordt in 3 termijnen betaald. Nog niet bekend is wanneer de definitieve vaststelling kan worden aangevraagd.

 Overeenkomsten met NOW5

De overeenkomsten tussen beide regelingen zijn:

  • minimaal 20% omzetverlies;
  • maximaal op te geven omzetverlies van 90% (ook als u het omzetverlies schat tussen 90 en 100%);
  • een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
  • vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon;
  • voorschotpercentage van 80%;
  • een percentage loonsomvrijstelling van 15%.

 Verschillen eerdere NOW-regelingen

De verschillen zijn:

  • de referentiemaand voor de loonsom wordt oktober 2021;
  • de referentieomzet-periode wordt berekend door de omzet van 2019 te delen door 4;
  • de omzetmeetperiode is januari, februari, maart 2022 (hier kan niet, zoals in de NOW1-NOW4, een periode gekozen worden);

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

Scroll naar boven