FTN Corona (124) Update

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 TVL Q1 2022 nu aan te vragen

 Tot 31 maart 17.00 uur kan TVL Q1 2022 aangevraagd worden. Het subsidiepercentage is 100%. Er kan weer gekozen worden tussen twee referentieperioden: het eerste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Voorwaarden Q1

U kunt een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Het gaat hier wederom niet om de werkelijke vaste lasten maar de vaste lasten die berekend worden op basis van het percentage vaste lasten dat voor de hoofdactiviteit is vastgesteld. Voor textielverzorging is dat 23%. Onder omzet worden verstaan alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) tellen niet mee als omzet.

Ook moet aan de overige voorwaarden worden voldaan.

Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het eerste kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is het maximum € 600.000.

Maximale staatssteun

Na het krijgen van de subsidie mag in totaal niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun zijn ontvangen op basis van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak Dit maximum is met ingang van TVL Q4 2021 verhoogd (eerder: € 1,8 miljoen). Let op: als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, geldt dit maximumbedrag voor de hele groep samen. 

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

Scroll naar boven