FTN Corona (118) Update

CORONA UPDATE 118

 Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

TVL Q4 2021 kan aangevraagd worden!

TVL Q4 2021 kan aangevraagd worden tot 28 januari 17.00 uur.

TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Zij moeten ook aan de overige voorwaarden voldoen.

Maximale staatssteun naar € 2,3 miljoen

Het maximale bedrag voor overheidssteun voor de vaste lasten gaat omhoog van
€ 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit geldt voor TVL Q4 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen.

Voor bedrijven in de visserij is het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000 in TVL Q4 2021, voor bedrijven in land- en tuinbouw is dat € 290.000.

Hoogte van de subsidie

Het bedrag van de TVL Q4 2021 subsidie is opnieuw afhankelijk van het omzetverlies van de ondernemer en het percentage vaste lasten dat hoort bij zijn branche. Het maximale subsidiebedrag is weer € 550.000 voor mkb-bedrijven, en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven). Ondernemers die nog niet eerder TVL aanvroegen, of eerder niet in aanmerking kwamen, mogen ook aanvragen.

 Zo ziet TVL Q4 2021 eruit

  • Het subsidiepercentage is 100%. Als u 100% omzetverlies heeft, ontvangt u 100% van uw vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten (vastgesteld percentage voor onze sector 23%), niet om de werkelijke vaste lasten.
  • Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL Q4 2021 aanvragen.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).

Afwijkende referentieperiodes

Voor TVL Q4 2021 kunt u als referentieperiode kiezen uit 2 kwartalen: Q4 2019 of Q1 2020.

 Belangrijkste voorwaarden

De voorwaarden voor TVL Q4 2021 zijn nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. De maximale staatssteun gaat omhoog. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Uw bedrijf heeft meer dan 20% omzetverlies in het 4kwartaal van 2021 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020. U kiest zelf welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q4 2019 of Q1 2020.
    Let op: Op 21 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de grens van het omzetverlies van de TVL in het 4e kwartaal van 2021 eenmalig wordt verlaagd van 30% naar 20%. Hierdoor kunnen meer ondernemers in het 4e kwartaal (Q4 2021) TVL aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. De Europese Commissie moet deze wijziging nog goedkeuren.
  • Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
  • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vragen wij u bij de aanvraag en bij de vaststelling om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moet direct worden toegevoegd. 
  • Voor TVL Q4 2021 gaat het maximale bedrag voor staatssteun omhoog van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit geldt alleen voor TVL Q4 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com

Scroll naar boven