Hulpmiddelen en bronnen energiebesparende maatregelen

Voor bedrijven die te maken hebben met de Onderzoeksplicht of EED auditplicht, zijn er een aantal hulpmiddelen en bronnen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het inventariseren en identificeren van energiebesparende maatregelen in een natwasserij of stomerij met een terugverdientijd van < 5 jaar:

Natwasserij of stomerij specifieke maatregelen

  • FTN EEP Tool Textielservice Versie 1.4 – 2016. Door gebruik te maken van de FTN EEP Tool Textielservice is het mogelijk om uit de generieke en sectorspecifieke maatregellijsten een bedrijfsspecifieke en relevante groslijst op te stellen. Vervolgens is uit deze lijst elke maatregel nogmaals bekeken en beoordeeld.   
  • Een publicatie uit 2009 van de Vlaamse Overheid inzake Energiebesparing in de wasserijsector https://emis.vito.be/sites/emis/files/pages/migrated//BBTwasserijen_linnenverhuurders.pdf
  • Een online tool van de Vlaamse Overheid voor het identificeren van technieken die wasserijen en linnenverhuurders kunnen toepassen om milieuhinder te voorkomen of energiegebruik te beperken.  https://ibbt.emis.vito.be/content/beschikbare-milieuvriendelijke-technieken-77
  • De relevante FTN/TKT projecten van de branchevereniging op het gebied van energiebesparing in natwasserijen, zoals: Energie Zuinig Produceren (EZP), Project energie efficiëntie verbetering voldrogers, Energie neutraal wassen en projecten uit de GreenDeal Textielservice.   
  • Websites van de toeleveranciers (vooral de machine- en zeep/chemicaliën leveranciers) van de natwasserij of stomerij.

Generieke maatregelenlijst voor processen die ook in andere branches voorkomen (o.a. vervoer, stoom en perslucht)

 Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Margie Ferdinandus
Secretariaatsbureau

BezoekadresBuys Ballotstraat 44207 HT GorinchemTel.: +31 (0)85-9029381www.brancheorganisatieftn.nl/

Scroll naar boven