FTN Kostenprognoses 2022: meer duidelijkheid bij extreme kostenstijgingen!

Zoals al vele jaren te doen gebruikelijk heeft FTN dezer dagen de kostenprognose 2022 onder haar leden verspreid. De prognose is gebaseerd op de stand van zaken per 1 september jl. Daarna schoten vooral in oktober prijzen voor een aantal kostengroepen met gigantische sprongen.

Zo stegen bijvoorbeeld voor gas de maandprijzen met 64%, de kwartaalprijs voor Q4 met ruim 60%. De gemiddelde dagprijs steeg in de maanden september en oktober met maar liefst bijna 134%. Er lijkt weer een dalende tendens, maar het is onzeker tot welke niveau. Ook de kostengroepen “transport” en “grond- en hulpstoffen” laten gigantische prijsstijgingen zien.

De extreme ontwikkelingen die zich vooral na de peildatum 1 september jl. aftekenden, konden in slechts beperkte mate in de analyses en prognose meegenomen worden. Aangezien het daadwerkelijk gaat om extremen, met prijzen die soms verdubbeld of meer zijn, zal in het najaar bekeken worden of en in welke mate de verstrekte kostenprognose voor 2022 per peildatum 1 september 2021 aanpassing behoeft en er een aanvullende kostenprognose 2022 wordt samengesteld per latere peildatum.

Scroll naar boven