FTN Lobby aanpak: de maat is vol!

De koppen logen er de afgelopen weken niet om; “Wasserijen aan het Infuus”, “Inkoopmacht leidt tot faillisementen wasserijen”, “Hotels zonder Linnen op bed”, “Omzet herstelt, verlies onhoudbaar hoog”, waren onder meer de headlines van vakbladen, kranten, mailingen, social media berichten, politiek/ministeries en andere stakeholders.

Combinatie van ontwikkelingen

Vele jaren van structurele afbouw van gezonde marges in de textielverzorgingsbranche met als extra de Corona-problemen met forse omzetachterstanden, vormden onvoldoende basis om onvoorziene kostenstijgingen zoals die zich het afgelopen najaar aandienden op te kunnen vangen. Goede, stabiele wasserijbedrijven dreigden de dupe te worden van deze combinatie van ontwikkelingen.

 

Acties

Een dergelijke afbouw van textielverzorging was en is gewoonweg niet acceptabel. Een branche die onder meer als cruciale branche voor essentiele sectoren te boek staat, zou door deze situatie leveringen noodgedwongen moeten stoppen. Er werd een lijn van acties uitgezet. De Kostenprognoses 2022 werden twee keer herzien en aan de ontwikkelingen aangepast, er werd met brancheorganisaties binnen de gezondheidszorg en horeca meermaals overlegd, landelijke persberichten werden naar de media gezonden, politiek en ministeries werden direct en soms persoonlijk benaderd en vooral op LinkedIn werden regelmatig berichten geplaatst en gedeeld.

 

Lage bereidheid tot overleg

Aanvankelijk waren de reacties weliswaar begripvol, maar toonde men weinig bereidheid om hier overleg over te voeren en er ook daadwerkelijk wat aan te doen. De herhaling vanuit deze activiteiten leidde inmiddels tot meer bereidheid tot overleg en tot schoorvoetende (eerste) nadere afspraken. Daarbij wordt inmiddels ook het Energie Toeslag Systeem ingezet. Ook dat geeft in overleg meer kans op redelijke en billijke afspraken die de continuïteit van wasserijen meer kansen geven. Echter, structurele oplossingen worden nog niet gevonden.

 

Vervolg

Alhoewel wasserijen inmiddels meer met klanten praten, lijkt dat nog zeker niet overal het geval. FTN bekijkt hoe zij op brancheniveau nog nadere activiteiten kan ontwikkelen om partijen om de tafel te krijgen om ook over structurele oplossingen te praten. In een disruptieve markt volstaan modellen van weleer niet meer. De blik moet verder vooruitzien en gericht zijn op noodzakelijke structurele verbeteringen om problemen die zich thans voordoen voor de toekomst te voorkomen.

Scroll naar boven