FTN Lobby werpt vruchten af

De op verzoek van haar leden opgestarte lobbyactiviteiten, hebben de nodige eerste resultaten opgeleverd. Het door EY opgestelde brancherapport “Textielservice is meerwaarde!” werd gepresenteerd en ook voor leden beschikbaar gesteld ten behoeve van hun communicatie richting klanten en stakeholders. In samenspraak met leden die in vier werkgroepen vertegenwoordigd zijn, zijn de centrale thema’s voor de verschillende segmenten vastgesteld:

Duurzaamheid: professionele textielservice is 5x duurzamer dan thuis wassen
Gezondheidszorg: hygiënisch schoon wassen voor de gezondheidszorg
Horeca: de FTN wasserij staat voor professionele, betrouwbare en verantwoorde dienstverlening. Dat wilt u toch ook?
Industrie: de werkgever draagt verantwoordelijkheid voor betrouwbaar onderhoud zodat oorspronkelijke functionaliteit en representativiteit behouden blijven.

Deze thema’s worden op de FTN-website gepresenteerd aan bezoekers. Voor leden zijn (achter de inlog) uitgebreide pitchpresentaties en uitgebreide informatie beschikbaar in de “toolboxen” die per segment ingericht zijn. Ook zijn hierin de persberichten opgenomen die naar aanleiding van actualiteiten, zoals het Klimaatakkoord en de afgelopen droge zomer, zijn verstuurd. De komende tijd worden de toolboxen verder aangevuld, ook met concrete cases van leden die als inspiratie kunnen dienen!

FTN heeft ook actief stakeholders benaderd en dat heeft tot diverse uitnodigingen voor gesprekken geleid, onder meer met het ministerie van EZK, D66 en GroenLinks, en zelfs deelname aan een tweetal stakeholdersbijeenkomsten “Microvezels uit kleding en textiel” die het Ministerie van I&W organiseert. FTN is uitgenodigd deel te nemen aan de duurzaamheidsdag van NVZ (Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) op 20 mei a.s.. Er zijn contacten met TNO en Urgenda over deelname aan duurzaamheidsprojecten.

In overleg met de werkgroepen worden binnenkort de plannen voor 2020 verder ingericht zodat het vliegwiel nog verder aangezwengeld kan worden!

Scroll naar boven