FTN NIEUWSBRIEF 14 juni 2022

In deze nieuwsbrief:

Minimumlonen per 1 juli 2022
Omgevingswet: wanneer van toepassing?

 

Minimumlonen per 1 juli 2022

De minimumlonen worden per 1 juli a.s. verhoogd. Het maandloon voor 21 jaar en ouder stijgt met 1,8%. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector en de mogelijke cao-afspraken gelden.

Per maand, week en dag

 

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder

€ 1.756,20

€ 405,30

€ 81,06

20 jaar

€ 1.404,95

€ 324,25

€ 64,85

19 jaar

€ 1.053,70

€ 243,20

€ 48,64

18 jaar

€ 878,10

€ 202,65

€ 40,53

17 jaar

€ 693,70

€ 160,10

€ 32,02

16 jaar

€ 605,90

€ 139,85

€ 27,97

15 jaar

€ 526,85

€ 121,60

€ 24,32

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2022)

 

Per uur

 

Fulltime werkweek in bedrijf

21 jaar en ouder

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar

15 jaar

36 uur

€ 11,26

€ 9,01

€ 6,76

€ 5,63

€ 4,45

€ 3,89

€ 3,38

38 uur

€ 10,67

€ 8,54

€ 6,40

€ 5,34

€ 4,22

€ 3,69

€ 3,20

40 uur

€ 10,14

€ 8,11

€ 6,08

€ 5,07

€ 4,01

€ 3,50

€ 3,04

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2022)

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.


Omgevingswet: wanneer van toepassing?

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking en gaat 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water vervangen. De Omgevingswet is van toepassing als bedrijven of particulieren wat willen veranderen in de “fysieke leefomgeving”.  De bedoeling is dat ruimte projecten in één keer aan alle regels getoetst kunnen worden en het aanvragen van een vergunning eenvoudiger wordt.

De Omgevingswet kent vergunningsvrije en vergunningsplichtige activiteiten. Voor het uitvoeren van een vergunningsplichtige activiteit, is vooraf een omgevingsvergunning nodig. Voor het uitvoeren van een vergunningsvrije activiteit moet soms vooraf een melding gedaan worden. Wanneer een vergunning moet worden aangevraagd, wordt door de overheid bepaald in de Omgevingswet en daarbij behorende besluiten. Vanaf 1 januari 2023 kan bij het nieuwe digitale Omgevingsloket gecheckt worden of een vergunning nodig is. Tevens kan gecheckt worden wat wel en niet mag in de leefomgeving. Vergunningen aanvragen of meldingen doen is eveneens mogelijk via het nieuwe loket dat het Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl gaat vervangen.


Met vriendelijke groet,

FTN
Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
https://www.brancheorganisatieftn.nl/

Dit bericht kan informatie en bijlagen bevatten die niet voor u bestemd zijn en vertrouwelijk kunnen zijn. De informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht dit bericht te verwijderen en de afzender direct te informeren. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

The information contained in this message and enclosures may not be ment for you and can be confidential. The information is intended to be exclusively for the addressee. Distribution to and use by others is not permitted. Should you receive this message unintentionally, please remove the message and notify the sender immediately. The sender does not accept liability for damage, of any kind, related to risks of sending electronic messages.

Scroll naar boven