FTN NIEUWSBRIEF 15 september 2023

Premie inning PAWW begint weer

FTN is er door leden op geattendeerd dat de premieafdracht PAWW weer is gestart. FTN is hier vanuit PAWW niet van op de hoogte gebracht.

Per 8 juli 2023 is de PAWW Algemeen Verbindend Verklaard; dit houdt in dat per deze datum de premieplicht weer in werking is getreden. Op dit moment is de stichting PAWW leden weer aan het benaderen over de premieafdracht.


Enquête Maatschappelijke bijdrage ondernemers

Vrijdag 17 november a.s. is het de Dag van de Ondernemer, een dag die MKB-Nederland in 2016 in het leven heeft geroepen om de inzet en het belang van ondernemers voor Nederland meer zichtbaarheid te geven.

In heel Nederland zetten ondernemers zich actief in voor het verenigingsleven, lokale evenementen en veel andere maatschappelijke initiatieven. Op heel veel manieren dragen ze bij aan een leefbare en levendige gemeente. MKB-Nederland vindt dat deze inzet meer zichtbaarheid verdient en is benieuwd naar uw inspanningen. ​​​​

Uw hulp is nodig!
Samen met onderzoeksbureau Panteia heeft MKB-Nederland een korte vragenlijst opgesteld. Het wordt zeer op prijs gesteld als u deze vragenlijst wilt invullen. Dit kost u ongeveer 4 à 5 minuten. Uw antwoorden worden samen met die van ondernemers uit heel Nederland op een totaal niveau verwerkt en gerapporteerd.

De resultaten uit dit onderzoek worden gepresenteerd in aanloop naar de Dag van de Ondernemer op vrijdag 17 november aanstaande.

U kunt uw antwoorden tot dinsdag 27 september sturen.
Het staat u vrij deze enquête door te sturen naar collega-ondernemers.

https://panteia.nebu.com/scripts/dubinterviewer.dll/Frames?Quest=505&paf=102


Save the date donderdag 9 november 2023 Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 9 november 2023 organiseert FTN de ledenvergadering om 15.00 uur – 17.00 uur.

De uitnodiging en het programma volgen nog.

In het programma is ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de gepresenteerde

onderwerpen. De locatie is centraal in Nederland.

NOTEER 9 NOVEMBER 2023 ALVAST IN UW AGENDA!


Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Arthur Linssen

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.brancheorganisatieftn.nl/

Scroll naar boven