FTN NIEUWSBRIEF 22 september 2023

Subsidie voor effectieve implementatie van oplossingen voor gezond werken

In onze nieuwsbrief van 7 september hebben wij u laten weten, dat onze branche kan deelnemen aan een subsidieproject van SZW en sociale partners. Zes bedrijven kunnen deelnemen om een oplossing voor fysiek zwaar werk succesvol te implementeren met inbreng van werkgevers en werknemers.

Er is vanaf september 2023 nog plek voor bedrijven om te starten. De doorlooptijd van het traject is ongeveer zes maanden. Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve een beperkte tijdsinvestering.

Heeft u interesse? Dit maakt uw bedrijf een geschikte deelnemer:

  • In uw bedrijf wordt fysiek zwaar werk verricht
  • U heeft hiervoor al een of meerdere arbo-maatregelen getroffen, maar die worden onvoldoende benut
  • Of, u heeft besloten dat u arbo-maatregelen gaat treffen, en weet welke oplossing
  • Er is interesse in een methodische aanpak voor effectieve implementatie.

Dit levert het u op:

  • een succesvolle implementatie van een nieuwe arbo-oplossing, of een optimalisatie vaneen bestaande oplossing waar ook echt mee gewerkt gaat worden,
  • inzicht in de werking van de methodische aanpak. Deze kennis kunt u vervolgens zelf toepassen,
  • daarnaast zorgt verlichting van zwaar werk voor een stijging van de motivatie, verbetering van de gezondheid en heeft dit een positief effect op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers,
  • publicatie over bedrijfservaringen ter inspiratie voor anderen,
  • kennisdelen door deelname aan een leerkring met andere sectoren/bedrijven

Hoe werkt het?

Na een intake- en oriënterend gesprek, volgt er een twee uur durende workshop. SPDI stelt met TU Delft een implementatieplan waarbij zij u bij de uitvoering zullen coachen.

Samenwerkende sociale partners (AWVN, FNV en CNV) die SPDI vormen, krijgen subsidie voor dit project. Het project loopt van voorjaar 2023 tot najaar 2024. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel worden er afspraken gemaakt over de invulling van de medewerking aan de pilot. U heeft geen administratief omkijken, dat regelt SPDI.

Bij interesse, of als u vragen heeft, kunt u dit kenbaar maken via ftn@brancheorganisatieftn.nl. Verzoek is of u dan ook al kunt aangeven aan welk fysiek zwaar werk u denkt welke oplossing u mogelijk wilt implementeren.

Voor meer informatie: Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (duurzaamaanhetwerk.nl)


FTN werkgroep in Stichting UPV Textiel van start

FTN voert al langere tijd lobby rond de nieuwe UPV-wetgeving. Zoals bekend is de wetgeving vooral ingestoken op consumentenkleding. Om invloed te hebben op de uitvoering van de wetgeving, waardoor de FTN-leden minimaal last hebben van de wetgeving, is gelobbyd voor een eigen overleg met de Stichting UPV Textiel.

Dit overleg is er gekomen en de eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 13 oktober 2023. Ter voorbereiding op deze sessie is een vooroverleg gepland op 28 september 2023. De klankbord groep UPV zal zitting nemen in deze werkgroep. Uitnodigingen worden separaat verstuurd. Het secretariaat zal met regelmaat informeren over de voortgang.

Hoe zat het ook alweer? Per 1 juli 2023 is de UPV-wetgeving ingegaan, waarmee producenten en importeurs verantwoordelijk zijn voor de afvalfase van hun producten. Producenten en importeurs volgens het Besluit UPV Textiel zijn verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling en verwerking van afgedankt textiel. Zij moeten kunnen aantonen wat er met hun textielafval gebeurt. En jaarlijks verslag doen van de hoeveelheid textiel die zij in Nederland in de markt hebben gezet en of en hoe de doelstellingen van inzameling, recycling en hergebruik zijn behaald.

FTN adviseert haar leden die volgens het UPV besluit importeur of producent zijn van textiel deel te nemen aan de opgerichte producentenorganisatie (PRO) Stichting UPV Textiel. Hiermee draagt het lid de verantwoordelijk voor de rapportage aan het collectief en wordt het uitsluitend collectief aangesproken op het behalen van de doelstellingen.


Aanvraag TEK-regeling sluit op 2 oktober

Al eerder hebben wij u op de hoogte gebracht van de aanvraag voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

De TEK is nog open tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.


Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Arthur Linssen

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.brancheorganisatieftn.nl/

Scroll naar boven