FTN NIEUWSBRIEF 26 september 2023

Correctie/aanvulling online sessie energiebesparingsplicht:

onderzoeksplicht niet voor natwasserijen

Op donderdag 31 augustus 2023 vond de online informatiesessie ‘Aanpassing energiebesparingsplicht’ plaats. Van de sessie is ook een opname gemaakt en deze is via een link op onze website terug te kijken.

Mede naar aanleiding van de online sessie zijn leden aan de slag gegaan. Een van de leden kwam hierbij tot de ontdekking dat de onderzoeksplicht niet geldt voor natwasserijen die geen chemische reiniging toepassen. Voor natwasserijen geldt dan alleen de informatieplicht voor gebouw, faciliteiten en processen.

In het algemeen geldt verder: De energiebesparingsplicht is van toepassing op organisatie- en bedrijfslocaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Deze bedrijven en organisaties zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Per 1 juli 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast. Naast het uitvoeren van de maatregelen, moet u ook rapporteren. De rapportageplicht dient u uiterlijk 1 december 2023 te doen.

Ondernemingen vanaf 250 werknemers of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen zijn verplicht om een energie-audit te laten uitvoeren en het verslag hiervan in te dienen. U kunt dit verslag combineren met de onderzoeksplicht rapportage wanneer u uiterlijk op 1 december 2023 rapporteert.

Houdt u daar dus rekening mee met de rapportageplicht.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Margie Ferdinandus

Buys Ballotstraat 4
4207 HT Gorinchem
Tel.: +31 (0)85-9029381
www.brancheorganisatieftn.nl/

Scroll naar boven