FTN NIEUWSBRIEF 29 JUNI 2023

ADVIES AAN FTN LEDEN DIE VOLGENS UPV AANGEMERKT ZIJN ALS IMPORTEUR/PRODUCENT: Aanmelden bij Stichting UPV Textiel

Per 1 juli 2023 gaat de UPV-wetgeving in, waarmee producenten en importeurs verantwoordelijk zijn voor de afvalfase van hun producten.

Producenten en importeurs volgens het Besluit UPV Textiel worden verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling en verwerking van afgedankt textiel. Zij moeten kunnen aantonen wat er met hun textielafval gebeurt. En jaarlijks verslag doen van de hoeveelheid textiel die zij in Nederland in de markt hebben gezet en of en hoe de doelstellingen van inzameling, recycling en hergebruik zijn behaald.Na uitgebreid beraad is besloten dat FTN leden die volgens het UPV besluit importeur of producent zijn van textiel leden deel te nemen aan de op te richten producentenorganisatie Stichting UPV Textiel. Zo kan worden deelgenomen aan een werkgroep die zorgdraagt voor een passende regeling voor de textielservicebedrijven.In de bijlage is een notitie opgenomen met een uitgebreide toelichting.Aanmelden vindt plaats op www.stichtingupvtextiel.nl. Aanmelden moet vóór 15 juli 2023.

Bijlage: advies FTN tekenen initiele deelname Stichting UPV Textiel 

Federatie Textielbeheer Nederland

Buys Ballotstraat 4
4207 HT Gorinchem
Tel.: +31 (0)85-9029381
www.brancheorganisatieftn.nl

Scroll naar boven