FTN NIEUWSBRIEF 30 juni 2022

In deze nieuwsbrief:

PAWW: 1,45 miljoen werknemers verzekerd


PAWW: 1,45 miljoen werknemers verzekerd

De PAWW-regeling repareert de WW en WGA. Er doen 60.000 werkgevers mee en er zijn 1,45 miljoen werknemers verzekerd. Aan de PAWW doet ook de sector textielverzorging mee. Om voor verzekerden ook met ingang van 1 oktober a.s. volledige dekking te garanderen moesten branches en werkgevers verlenging aanvragen.

Voor onze sector geldt dat deze verlenging automatisch aangevraagd is via de CAO Textielverzorging die onder de PAWW valt.

In uitzonderingsgevallen waarin bedrijven wel zelfstandig moeten melden, hebben deze bedrijven inmiddels van de SPAWW een brief ontvangen.

Hierop dient tijdig gereageerd te worden om te voorkomen dat werknemers die na 1 oktober 2022 werkloos worden, met een dekkingsloze periode geconfronteerd worden.


FTN

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
https://www.brancheorganisatieftn.nl/

Dit bericht kan informatie en bijlagen bevatten die niet voor u bestemd zijn en vertrouwelijk kunnen zijn. De informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht dit bericht te verwijderen en de afzender direct te informeren. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.
The information contained in this message and enclosures may not be ment for you and can be confidential. The information is intended to be exclusively for the addressee. Distribution to and use by others is not permitted. Should you receive this message unintentionally, please remove the message and notify the sender immediately. The sender does not accept liability for damage, of any kind, related to risks of sending electronic messages

Scroll naar boven