FTN NIEUWSBRIEF 7 september 2023

Op donderdag 31 augustus 2023 vond de online informatiesessie ‘Aanpassing energiebesparingsplicht’ plaats.

De energiebesparingsplicht is van toepassing op organisatie- en bedrijfslocaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Deze bedrijven en organisaties zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Per 1 juli 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast. Naast het uitvoeren van de maatregelen, moet u ook rapporteren. De rapportageplicht dient u uiterlijk 1 december 2023 te doen.

Om leden te informeren over deze plicht is de informatiesessie georganiseerd, gecombineerd voor NETEX en FTN leden. Energieadviseur Jaap van de Sande van BMD-advies gaf uitleg over wat van bedrijven wordt verwacht en wat de mogelijke impact is van de nieuwe wetgeving. Ook werden vragen door hem beantwoord. De sessie, waar 25 bedrijven aanwezig waren, werd als zeer waardevol ervaren.

Van de sessie is een opname gemaakt en deze is te volgen op de website volgens de link:


 Subsidie voor effectieve implementatie van oplossingen voor gezond werken

Onze branche kan deelnemen aan een subsidieproject van SZW en sociale partners. Zes bedrijven kunnen deelnemen om een oplossing voor fysiek zwaar werk succesvol te implementeren met inbreng van werkgevers en werknemers.

Er is vanaf september 2023 nog plek voor bedrijven om te starten. De doorlooptijd van het traject is ongeveer zes maanden. Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve een beperkte tijdsinvestering.

Heeft u interesse? Dit maakt uw bedrijf een geschikte deelnemer:

  • In uw bedrijf wordt fysiek zwaar werk verricht
  • U heeft hiervoor al een of meerdere arbo-maatregelen getroffen, maar die worden onvoldoende benut
  • Of, u heeft besloten dat u arbo-maatregelen gaat treffen, en weet welke oplossing
  • Er is interesse in een methodische aanpak voor effectieve implementatie.

Dit levert het u op:

  • een succesvolle implementatie van een nieuwe arbo-oplossing, of een optimalisatie vaneen bestaande oplossing waar ook echt mee gewerkt gaat worden,
  • inzicht in de werking van de methodische aanpak. Deze kennis kunt u vervolgens zelf toepassen,
  • daarnaast zorgt verlichting van zwaar werk voor een stijging van de motivatie, verbetering van de gezondheid en heeft dit een positief effect op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers,
  • publicatie over bedrijfservaringen ter inspiratie voor anderen,
  • kennisdelen door deelname aan een leerkring met andere sectoren/bedrijven

Hoe werkt het?

Na een intake- en oriënterend gesprek, volgt er een twee uur durende workshop. SPDI stelt met TU Delft een implementatieplan waarbij zij u bij de uitvoering zullen coachen.

Samenwerkende sociale partners (AWVN, FNV en CNV) die SPDI vormen, krijgen subsidie voor dit project. Het project loopt van voorjaar 2023 tot najaar 2024. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel worden er afspraken gemaakt over de invulling van de medewerking aan de pilot. U heeft geen administratief omkijken, dat regelt SPDI.

Bij interesse, of als u vragen heeft, kunt u dit kenbaar maken via ftn@brancheorganisatieftn.nl. Verzoek is of u dan ook al kunt aangeven aan welk fysiek zwaar werk u denkt welke oplossing u mogelijk wilt implementeren.

Voor meer informatie: Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (duurzaamaanhetwerk.nl)


Geen regeling coronaschulden? KOM IN ACTIE!

Ondernemers die in coronatijd uitstel van belasting hadden gekregen, konden tot en met 29 augustus een regeling treffen met de Belastingdienst om deze schuld gespreid terug te betalen tot 2027. Het gros heeft dit ook gedaan. Toch is er nog een groep van zo’n 45 duizend bedrijven – merendeels eenpitters – die ondanks meerdere oproepen niet of onvoldoende aan de verplichting tot terugbetalen voldoet. Het gaat vooral om schulden tot ongeveer 10 duizend euro. Binnenkort ontvangen zij een aanmaning, gevolgd door een dwangbevel alsnog steeds niet wordt betaald. 

De dringende oproep aan hen is om in actie te komen. Kijk of er met de Belastingdienst alsnog wat kan worden afgesproken. Zoek hulp bij instanties als GeldFit Zakelijk of IMK, en ook de gemeente kan helpen met akkoorden met schuldeisers, zowel wettelijk als minnelijk. Zo kan misschien (persoonlijk) faillissement worden voorkomen.

Ondernemer met geldzorgen? Kijk op de themapagina voor informatie en advies van MKB-Nederland.


Met vriendelijke groet,Federatie Textielbeheer NederlandArthur LinssenPostbus 104060 GA OphemertTel.: +31 (0)344 65 04 37www.brancheorganisatieftn.nl/

Scroll naar boven