FTN Presenteert Duurzaam gebruik Textiel

DUURZAAM GEBRUIK TEXTIEL MET PROFESSIONELE TEXTIELSERVICE

Donderdag 9 september jongstleden vond een bedrijfsbezoek van het Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat afdeling Textiel, plaats bij WauwCloset en Vendrig om een indruk te krijgen van de bijdrage die professionele textielservice kan leveren aan het verbeteren van duurzaamheid en circulariteit waar het de inzet van textiel betreft.

Zoals bekend in textiel in toenemende mate verantwoordelijk voor een hoge uitstoot van CO2. Het bezoek was er op gericht te bezien in welke mate professionele textielverzorging een rol kan spelen om hier verbeteringen in aan te brengen.

FTN gaf met een kernachtige presentatie aan hoe circulair de branche al georganiseerd is en op welke punten nog belangrijke besparingen kunnen worden gerealiseerd om de co2 belasting vergaand te reduceren bij een vooruitstrevend gebruik van textiel. Met name professioneel onderhoud van textiel over de hele levenscyclus leidt al direct tot grote besparingen.

Met een gezamenlijke inspanning in de bedrijfskolom zijn er op korte termijn grote stappen te maken. Aansluitend gaven WauwCloset en Vendrig aan hoe dit in de praktijk nu al gestalte krijgt. Volgens de deelnemers een bijzonder informatief en nuttig bedrijfsbezoek dat zeker tot een vervolg leidt.

https://www.brancheorganisatieftn.nl/wp-content/uploads/2021/09/5022109001_Presentatie-PW-RVO-090921_V3.pdf

Scroll naar boven