FTN presenteert zich bij stakeholdersbijeenkomst “Microvezels uit kleding en textiel”

Utrecht, 17 oktober. Het LEF Future Center van Rijkswaterstaat vormde op donderdag 17 oktober jl. het toneel voor een eerste stakeholdersbijeenkomst rondom het thema “Microvezels uit kleding en textiel”, georganiseerd door het Ministerie van I&W. Doelstellingen van deze bijeenkomst waren: stakeholders bij elkaar brengen, beschikbare kennis delen en gezamenlijke initiatieven bespreken om het probleem van microplasticvezels vanuit een voorzorgprincipe aan te pakken.

Partijen waren het er unaniem over eens dat de momenteel beschikbare kennis onvoldoende is, gezamenlijke initiatieven op korte termijn gewenst zijn en veel meer voorlichting naar de consument nodig is om meer bewustwording en draagvlak te bewerkstelligen.

Presentatie Peter Wennekes

Namens FTN/NETEX gaf Peter Wennekes een korte uiteenzetting van het duurzaamheidsprofiel van professionele reiniging als alternatief voor de huidige milieubelasting via de thuiswas. Een inspirerende middag die zeker een vervolg krijgt.

Groepsdiscussie stakeholders

Presentatie namens FTN / NETEX

Scroll naar boven