FTN Update (100) Corona

UPDATE 100

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij met deze 100ste Corona Update onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Steunaanvragen: accountantsprotocollen beschikbaar

In de FTN Nieuwsbrief van maandag 12 juli jl. gaven wij u een update van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Eén van de vereisten voor deze subsidieregeling is, dat bij de vaststelling van de subsidie een accountantsverklaring overlegd wordt als het bedrag € 125.000 of meer bedraagt.

Knelpunt was dat accountantsorganisaties (overkoepelend NBA) nog geen duidelijkheid hadden over de eisen die aan deze verklaring werden gesteld. Daardoor konden aanvragen zonder een verklaring niet door RVO Nederland in behandeling genomen worden.

De NBA Werkgroep COPRO heeft nu protocollen voor de aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) goedgekeurd. Het gaat om de protocollen “aanvraag TVL groot” en “TVL mkb” voor 2021 Q1 en 2021 Q2. Daarmee kunnen accountants de vereiste verklaringen conform overeengekomen richtlijnen opstellen.

RVO Nederland heeft samen met COPRO de protocollen zodanig ingericht dat administratieve lasten voor bedrijven maximaal beperkt worden. Tevens zijn modelrapporten in de protocollen opgenomen.

Voor meer informatie, alsmede de protocollen zelf, verwijzen wij u naar de pagina:

Protocollen ministerie van Economische Zaken en Klimaat (nba.nl)

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven