FTN Update (103) Corona

UPDATE 103

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Openstelling TVL Q3 2021

TVL Q3 2021 opent op 31 augustus, 08:00 uur en sluit op 26 oktober om 17:00 uur. Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is € 1.500.

Bijna gelijk aan TVL Q2 2021
TVL Q3 blijft praktisch hetzelfde als Q2. In het 3e kwartaal van 2021 100% wordt van de berekende vaste lasten vergoed. Ondernemers kunnen – net als bij Q2 2021 – kiezen tussen twee referentieperioden.

Aanvullend geldt:

  • Grote ondernemingen kunnen maximaal € 600.000 ontvangen voor het 3e kwartaal. In Q2 was dit eenmalig € 1,2 miljoen. Deze aanpassing is het enige verschil met Q2.
  • Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het 3e kwartaal ontvangen.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het bedrijf staat ingeschreven bij KVK, heeft een SBI-code en minimaal één vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres.
  • Er is meer dan 30% omzetverlies in het 3e kwartaal van 2021 vergeleken met het 3e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal in 2020.
  • De berekende vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal. Dit wordt berekend op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit hoort.

Let op accountantsproduct en staatssteungrens
Een onderneming die een TVL-subsidie van € 125.000 aanvraagt, heeft een accountantsproduct nodig. Meer informatie vindt u op de website van RVO Nederland via deze link:

Aanvullende voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Let ook op de maximale staatssteungrens: een ondernemer mag namelijk in totaal niet meer dan
€ 1.800.000 aan overheidssteun ontvangen. Als u bij de aanvraag voor TVL Q3 tegen deze grens aankomt, stellen we de subsidie naar beneden bij tot het maximaal toegestane bedrag. Als de  maximale staatssteun al bereikt is met TVL Q2 2021 wordt de aanvraag voor TVL Q3 afgewezen.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven