FTN Update (104) Corona

UPDATE 104

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

TVL vaststellingsverzoeken Q1 2021

RVO Nederland is gestart met het klaarzetten van de vaststellingsverzoeken TVL Q1 2021Hoe sneller u reageert met de juiste informatie, hoe eerder u uw geld ontvangt.

De werkelijke omzet van het eerste kwartaal 2021 vóór 1 oktober 2021 doorgeven worden.

 Wat is de vaststelling?

Bij de vaststelling wordt het definitieve subsidiebedrag bepaald waar een ondernemer recht op heeft. RVO gebruikt hiervoor de werkelijke omzetcijfers van het eerste kwartaal van 2021.

 • Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan krijgt u na het eerdere voorschot van 80 procent, nu ook de resterende 20%.
 • Was uw omzetverlies meer dan opgegeven, dan krijgt u nog meer dan 20% nabetaald.
 • Bij een lager omzetverlies krijgt u minder dan 20% nabetaald of moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen. Dat hangt af van de hoogte van het omzetverlies.

Welke gegevens hebben zijn nodig?

U moet de werkelijke omzet zónder btw doorgeven. RVO gebruikt gegevens van de Belastingdienst en heeft vaak het formulier al grotendeels voor u ingevuld. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek.

Zelf omzet doorgeven
Soms moeten de werkelijke omzetgegevens nog worden ingevuld, of vraagt RVO om aanvullende informatie. Bijvoorbeeld omdat geen gegevens van de Belastingdienst zijn ontvangen, of omdat de aanvrager vindt dat ze niet kloppen.

Hiervoor een aantal tips:

 • Geef inkomsten door zonder btw. Voeg bijlagen toe als bewijs. Als RVO om ontbrekend bewijs moet vragen, duurt het langer voordat we de definitieve subsidie kunnen berekenen. Dat betekent dat uw leden langer op hun geld moeten wachten.
 • De volgende stukken zijn bewijs van de omzet:
  • btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  • een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
  • een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Meer weten? Kijk dan op  Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Aanvragen boven de €125.000 (mkb en grote ondernemingen)

Bij een TVL-subsidie van €125.000 of meer is extra controle nodig. Met een accountantsproduct bevestigt de accountant of accountants-administratieconsulent dat de opgegeven omzet klopt en dat de TVL-aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoet. RVO controleert zo of de gehele onderneming niet boven het maximale steunbedrag uitkomt. Dit geldt vanaf deze TVL-periode ook voor mkb-ondernemingen.

Dient u alvast zonder het accountantsproduct een vaststellingsverzoek in, dan kunt u dit later toevoegen. Ondernemers ontvangen bericht wanneer deze het accountantsproduct kunnen indienen. In dit bericht staat dat zij hiervoor twee weken de tijd hebben. Als dit niet lukt, kunnen zij dit bij aangeven. RVO kan de termijn dan verlengen. De ondernemer krijgt om de twee weken een bericht ter herinnering.

Belangrijk: RVO neemt de aanvraag pas in behandeling op het moment dat deze compleet is, dus inclusief het accountantsproduct. 

Maximale bedrag COVID-19 steun

Een onderneming mag in totaal niet meer dan € 1.800.000 aan overheidssteun ontvangen. Als het bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, geldt dit maximumbedrag voor de héle groep samen. Als ondernemers tijdens de vaststelling de staatssteungrens bereiken, wordt  de subsidie naar beneden bijgesteld tot het maximaal toegestane bedrag.

Vaststelling Q4 2020 uiterlijk 1 september

Ondernemers die hun vaststelling van Q4 nog niet hebben afgerond, hebben een herinneringsmail ontvangen. In deze mail wordt nogmaals uitleg gegeven én gewezen op ruime terugbetalingsmaatregelen zonder rente voor ondernemers die te veel subsidie hebben ontvangen.

Meer weten? Kijk dan op  Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven