FTN Update (107) Corona

UPDATE 107

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen

Coronasteun stopt per 1 oktober, VNO-NCW en MKB-Nederland zetten in op verlenging van de TVL

In de persconferentie van dinsdag 14 september 2021 kondigde het kabinet aan de coronasteunmaatregelen aan het einde van het lopende kwartaal te beëindigen. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten in op het handhaven van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), zo informeerde zij aangesloten leden in het directeurenoverleg op vrijdag 17 september 2021. Op 29 september staat een debat gepland in de Tweede Kamer dat hier meer duidelijkheid over zal geven.

Nu de maatregelen worden afgebouwd neemt de kans op faillissementen toe en de gevolgen van de coronapandemie zijn na het derde kwartaal voor ondernemers nog zeker niet voorbij. Daarom kondigden de werkgeversverenigingen meer initiatieven aan. Zo maken zij zich hard voor het beschermen van privépersonen in geval van faillissement van de onderneming door hen niet aanspreekbaar te maken.

Daarnaast vragen de werkgeversverenigingen om heractivering van de regelingen voor werktijdverkorting (WTV). Dit betreft dan specifiek buitengewone omstandigheden. Hierover lopen interne gesprekken.

En tot slot kondigde men aan te strijden voor een specifiek steunpakket voor ondernemers die de gevolgen ervaren door de beperkingen van het internationale reizen. Dit betref niet alleen de ondernemers die direct in deze branche actief zijn maar ook een breed pallet aan belendende sectoren. Denk hierbij aan bedrijven die actief zijn in evenementen, beveiliging van evenementen, ambulante horeca, hotels. Een aantal brancheverenigingen trekt gezamenlijk op om zich hier hard voor te maken. FTN sluit zich aan bij dit initiatief. Zodra over deze onderwerpen meer bekend wordt volgt meer informatie.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres peter@menp.nl.

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven