FTN Update (108) Corona

UPDATE 108

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Coronamaatregelen overboord: wat nu?

Met ingang van zaterdag 25 september jl. zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. Zelfs de 1,5 meter afstand is in beginsel niet meer verplicht.

In de werksituatie verblijven mensen lange(-re) tijd bij elkaar in een werkomgeving (kantoor, productie). Niet bekend is wie wel of niet gevaccineerd is. Daarnaast kan iedereen besmet zijn of raken. De kans hierop is groter naarmate men langer dicht in elkaars omgeving verblijft. De vraag is wat dit betekent voor de situatie op het werk en u als werkgever? Zeker omdat u geen vaccinatiebewijs/QR-code mag opvragen bij uw werknemer. 

Basisregels

De algemene basisregels blijven van toepassing en u kunt werknemers hier op (blijven) wijzen. Houd u aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Specifiek

Wat kunnen werkgevers vanuit goed werkgeverschap aanvullend doen om risico’s te beperken?

In het algemeen kunt u werknemers desgevraagd adviseren om zich te laten vaccineren. Naast de basishygiëne en afstand houden kunt u, daar waar dit laatste niet of onvoldoende mogelijk, is, aanvullende maatregelen overwegen. Bijvoorbeeld aan de hand van de Branche Corona Handreiking die per werkplek/risico mogelijke maatregelen beschrijft.

Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk ook steeds contact opnemen met de GGD.

Steunmaatregelen na 1 oktober 2021

Dezer dagen wordt door de koepel MKB Nederland, alsmede diverse aan de horeca toeleverende branches, waaronder FTN, gelobbyd om de overheid aan te zetten tot extra steunmaatregelen na 1 oktober a.s. Diverse sectoren waaronder de evenementenbranche, horeca, luchtvaartmaatschappijen e.d. zullen ook de komende periode nog ernstige tijdelijke verliezen lijden als gevolg van de coronamaatregelen.

Dit kan alsnog tot faillissementen leiden, dan wel tot grote inkrimpingen van bedrijven, die straks als de vraag zich weer herstelt daaraan onvoldoende kunnen beantwoorden. Het kabinet lijkt niet bereid om aan deze verzoeken te voldoen. De pijlen worden daarom nu gericht op de Tweede Kamer.

Wij houden u op de hoogte.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres peter@menp.nl.

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven