FTN Update (112) Corona

UPDATE 112

 Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Nieuwe steunmaatregel in verband coronamaatregelen!

Vrijdag 12 november jl. werden nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd. Alsmede het voornemen om met aanvullende steunmaatregelen te komen. Er komt een TVL voor Q4 2021 waarvoor binnenkort de aanvraagperiode wordt opengesteld. Hierover volgt nader bericht.

Voorwaarden TVL Q4 2021
  • Het omzetverlies in het 4e kwartaal van 2021 moet minimaal 30% zijn ten opzichte van de referentieperiode.
  • De referentieperiode is of het 4e kwartaal van 2019 (Q4 2019) óf het 1e kwartaal van 2020 (Q1 2020). De meeste gunstige referentieperiode mag worden gekozen: Q4 2019 of Q1 2020.
  • Het is geen vereiste dat ook eerder TVL werd aangevraagd.
  • Er moeten minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal zijn. Deze worden afgeleid van de SBI-code die het bedrijf heeft. Het gaat niet om de werkelijke vaste lasten! Voor onze sector is het percentage vaste lasten op 23% vastgesteld.
  • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%
  • De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 subsidie

Wanneer?
TVL Q4 2021 gaat naar verwachting begin december open, dit is afhankelijk van goedkeuring door de Europese Commissie. Zodra we meer weten, ontvangt u hier bericht over.

Hygiene en preventie belangrijk!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering benadrukte Simon Hemmes, voorzitter van het CINET International Hygiene Advisory Committee, dat persoonlijke hygiëne van groot belang is. Niet alleen om ziekte te voorkomen maar ook (her-)besmetting van wasgoed. Dit jaar heeft FTN de Branche Corona Handreiking geactualiseerd die wij in dit verband nogmaals graag onder uw aandacht brengen.

De handreiking is te downloaden van de FTN-website via deze link:

https://www.brancheorganisatieftn.nl/wp-content/uploads/2021/06/4022103011_FTN-Branche-Corona-Handreiking_D_V6_2705.pdfmet

Het bijbehorende overzicht van materialen om mensen te instrueren en voorzieningen te treffen voor situaties waarin 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Dit overzicht is te downloaden middels deze link:

https://www.brancheorganisatieftn.nl/wp-content/uploads/2020/06/4022005028_Branche-Corona-Protocol_overzicht-benodigdheden-maatregelen.pdf

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres peter@menp.nl.

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven