FTN Update (113) Corona

UPDATE 113

 Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

NOW5 komt er aan!

Als aangekondigd tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 26 november, komt er een NOW5-regeling. Deze heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW5 (zevende aanvraagperiode) is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt.

Werkgevers kunnen hun definitieve vaststelling aanvragen tussen uiterlijk 1 juni 2022 en niet later dan 22 februari 2023.

Overeenkomsten NOW5 met eerdere NOW-subsidies

De NOW5 is bijna hetzelfde als de NOW4, zoals:

  • Minimaal 20% omzetverlies;
  • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
  • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
  • Een forfaitaire opslag van 40%;
  • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon;
  • Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject. Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
  • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.

 Verschillen NOW5 met eerdere NOW-subsidies

Ten opzichte van eerdere NOW-periodes worden er enkele veranderingen aangebracht:

  • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
  • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021.

Uitbetaling

UWV streeft ernaar om de subsidievoorschotten die tijdig zijn aangevraagd, vóór eind december uit te betalen. Werkgevers ontvangen het NOW-voorschot in één keer.

NOW en andere steunmaatregelen

Als u naast de NOW ook gebruik maakt van andere steunmaatregelen, dan kan dit van invloed zijn op het omzetbegrip voor de NOW en daarmee op de hoogte van uw subsidie.

WTV (Regeling Werktijdverkorting)

De WTV is niet bedoeld voor aanvragen die met de (nasleep van de) coronapandemie te maken hebben. Als een werkgever om een andere reden WTV heeft aangevraagd, dan telt de ontvangen ww-uitkering van uw werknemers wel mee als omzet voor de NOW. Mocht u voor de maanden november en december een omzetdaling van minimaal 20% verwachten die wel Corona-gerelateerd is (en u voldoet aan de overige gestelde voorwaarden), vraag dan NOW-subsidie aan.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Vanaf de NOW3 telt TVL niet meer mee als omzet voor de NOW.

 Werkgevers en vakbonden: houdbaar coronaplan nodig

De Stichting van de Arbeid heeft vrijdag 26 november jl. een statement verstuurd waarin het demissionaire kabinet opgeroepen wordt met een houdbaar coronaplan te komen om steeds weer nieuwe lockdowns te voorkomen. De Stichting wil hierover met het demissionaire kabinet in gesprek. Voor de tekst van het statement verwijzen wij u naar de ingesloten bijlage.

statement SvdA coronaplan

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres peter@menp.nl.

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com

Scroll naar boven