FTN Update (59) Corona

UPDATE 59

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Derde noodpakket goede basis | Dit verandert er aan de NOW, de TOZO en de TVL | Doorbetalen tijdens quarantaine? 

Tot op het laatste moment is er door VNO-NCW en MKB-Nederland, samen met de vakbeweging en het kabinet, hard gewerkt aan het derde noodpakket. Drie zaken waren daarbij voor ons essentieel: het aanjagen van investeringen, het inzetten op het begeleiden van mensen naar nieuw werk en omscholing, plus natuurlijk het verlengen van het steunpakket. 

Het resultaat is een pakket dat een goede basis biedt voor de periode tot 1 juli 2021. Dat betekent broodnodige duidelijkheid voor ondernemers. Goed nieuws is dat het kabinet geluisterd heeft naar de oproep van werkgevers om ‘investerend de crisis uit te komen’. Er wordt massaal ingezet op het aanjagen van investeringen, zowel publiek als privaat. Met nieuwe instrumenten als het Equity-fonds, een baan-gerelateerde investeringskorting en het nieuwe Groeifonds.
Voor specifieke sectoren, zoals de evenementenbranche en delen van de horeca blijft gelden dat maatwerk mogelijk moet blijven als het steunpakket onvoldoende blijkt te zijn.

Een aantal versoberingen dat het kabinet voor ogen had, zijn vooralsnog van tafel. De komende maanden zal veel ongewijzigd blijven, ook omdat in sommige sectoren de klap nog moet komen. Belangrijk is ook dat het derde pakket een langere looptijd heeft – negen maanden – waardoor ondernemers in deze onzekere tijden weten waar ze tot aan de zomer van 2021 aan toe zijn.

Maatregelen steun- en herstelpakket

De maatregelen in het steun- en herstelpakket zijn gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Ze beslaan bij elkaar rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De maatregelen gelden vanaf 1 oktober aanstaande.

NOW (tegemoetkoming loonkosten)De looncompensatieregeling NOW wordt tot 1 juli 2021 doorgezet, in drie tranches van drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Voor de eerste tranche – van 1 oktober tot 1 januari 2021 – blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies. Bij volledig omzetverlies blijft gelden dat 90 procent van de loonsom wordt uitgekeerd. Wel wordt vanaf 1 oktober hiervan 80 procent uitgekeerd aan de werkgever. De overige 10 procent gaat naar een (om)scholingspot voor werknemers, die nog nader vorm en inhoud moet krijgen. Voor die pot komt meer dan 1 miljard euro vrij. Dit is bedoeld om mensen het vertrouwen te geven dat er alles aan wordt gedaan om iedereen zo veel mogelijk aan het werk te houden in deze crisis.
Verder komt er  meer flexibiliteit voor ondernemers om hun bedrijf te reorganiseren. De strafkorting in de NOW bij ontslag van twintig of meer werknemers verdwijnt. Voorschotten worden, als de loonsom met maximaal 10 procent lager uitkomt, in die periode niet gekort, waardoor de subsidie in dat geval iets hoger uit valt dan de 80%.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen) en TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden gaat omhoog; van 50.000 euro per vier maanden naar 90.000 euro per drie maanden. De TOZO wordt ook negen maanden verlengd, met een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Belastinguitstel, terugbetaling en borgstellingen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Er komt een ruime periode van terugbetaling, om te voorkomen dat ondernemers alsnog in de problemen komen. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Time-outregeling
Er komt een time-out-regeling voor ondernemers die buiten hun schuld moeten stoppen. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat deze ondernemers in de schuldsanering terechtkomen en alles kwijtraken waar ze altijd voor hebben gewerkt. Dit doet recht aan het feit dat de verschillen tussen ondernemers en sectoren tijdens deze crisis groot zijn. Ondernemers die vanwege de omstandigheden (voorlopig nog) geen perspectief zien, kunnen nu op een fatsoenlijke manier stoppen of hun koers verleggen.

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen
Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van 2 miljard euro worden naar voren gehaald. Verder trekt het kabinet onder andere geld uit voor een nationale scale-up faciliteit en om te participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.

Prinsjesdag

We moeten nog tot Prinsjesdag wachten op de officiële berichten, maar inmiddels is bekend dat het kabinet dan ook komt met nieuwe instrumenten om de private investeringen – en die beslaan 80 procent van alle investeringen – te stimuleren: een Equity-fonds, een investeringskorting (baan-gerelateerde investeringskorting) en het nieuwe Groeifonds.
Eerder deze week is al uitgelekt dat de winstbelasting voor het mkb komend jaar omlaag gaat van 16,5 naar 15 procent en dat de grens voor dat tarief omhoog gaat van 200.000 naar 400.000 euro.

Thuisquarantaine en testen

Werkgevers willen geen ‘risicogevallen’ in de bedrijven, want het laatste dat we willen is dat het virus zich onder onze collega’s verspreidt. Maar iedereen die bijvoorbeeld uit een oranje vakantiegebied komt standaard 10 of 14 dagen thuis laten zitten op kosten van de werkgever, dat gaat te ver. Straks in het najaar, als ook de gewone verkoudheidsklachten weer de kop opsteken en mensen ook om die reden thuis moeten blijven, kan de rekening voor ondernemers fors oplopen.
Werkgevers hebben daarom opgeroepen om eerst (dubbel) te testen, maar deze week is wel duidelijk geworden dat de landelijke testcapaciteit daarvoor niet toereikend is. Sterker, alleen mensen met klachten kunnen zich met de huidige capaciteit laten testen. Dat is een slechte zaak. De werkgeverskoepels zijn daarom  bezig om te kijken wat we op dit terrein zelf kunnen doen. Men wil alles op alles zetten om een tweede golf te voorkomen. En daar hoort testen bij.
Ondertussen wordt gezocht naar mogelijkheden voor compensatie voor werkgevers voor de periode dat medewerkers preventief – en dus niet ziek – in thuisquarantaine zitten. Het is niet fair om de rekening daarvan eenzijdig bij de werkgever te leggen.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven