FTN Update (61) Corona

UPDATE 61

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Stevige maatregelen kabinet

Het kwam niet als een verrassing dat het kabinet vanavond stevige maatregelen heeft aangekondigd om de opmars van het coronavirus in ons land tegen te gaan. Hoe pijnlijk ook, strengere maatregelen en strikte naleving van de richtlijnen zijn nodig om nog erger te voorkomen. Branches zijn hard bezig de sectorprotocollen waar nodig aan te passen en weer strikt na te leven. Alleen samen kan de tweede golf gebroken worden en voorkomen we dat we opnieuw in een lock-down gaan.

De maatregelen zijn echter een bittere pil voor al die ondernemers die er alles aan doen om hun zaak draaiende te houden en steeds keurig de regels hebben gevolgd. Juist ondernemers in sectoren die al zo hard getroffen zijn, krijgen hiermee nog een extra tik na: de horeca, evenementensector en evenementenbeveiliging, de culturele sector, transport en toeleverende bedrijven van al deze branches.

Duidelijk is dat het derde steunpakket, waarvan de maatregelen juist zouden worden afgebouwd, nu opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. Deze week nog zitten VNO-NCW en MKB Nederland met het kabinet aan tafel om te spreken over welke aanpassingen nodig zijn om ondernemers tegemoet te komen.

De achterblijvende testcapaciteit en alle problemen die dat met zich meebrengt is ook punt van aandacht. Het kabinet is opgeroepen om de komende drie weken alles op alles te zetten om het testbeleid op orde te brengen. Het kabinet neemt strenge maatregelen om het virus in te dammen, maar het moet daarna dan ook wel onder controle kunnen houden. En daarvoor zijn voldoende testcapaciteit, sneltesten en bron- en contactonderzoek essentieel.

Steunpakketten: nieuw initiatief

Achter de schermen hebben kabinet en sociale partners de afgelopen weken hard gewerkt aan de uitwerking van het steun- en herstelpakket. Bijna de helft van de 1,4 miljard gaat naar ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk. Het gesprek wordt heropend, nu bepaalde sectoren opnieuw zwaar worden getroffen. Vanzelfsprekend wordt er ook vanuit onze branche wederom een dialoog op gang gebracht ten behoeve van meer vergaande ondersteuning. Ook de bijzondere positie van vitale processen voor cruciale beroepsgroepen komt daarbij aan de orde.

Branche Corona Handreiking en RI&E.

Veilig en gezond werken in Covid-tijden hoort bij de maatregelen om de verspreiding van het virus in de dammen zoals “thuis werken tenzij…” De Branche Corona Handreiking die u ontving, helpt bij het doorvoeren van maatregelen en aanpassingen om corona-proof te kunnen werken. Tevens is deze handreiking een goed hulpmiddel om de RI&E aan te actualiseren en aan te passen op de corona-maatregelen.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven