FTN Update (66) Corona

UPDATE 66

 

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Perspectief en compensatie dringend nodig!

De nieuwe maatregelen en gedeeltelijke lockdown betekenen opnieuw een flinke tegenslag. Voor veel sectoren en veel individuele ondernemers zoals u, die al hard geraakt zijn.

Het is daarom dringend nodig dat in de komende weken meer perspectief op verbetering en continuïteit word gecreëerd voor ondernemers en medewerkers in de branche. Bedrijven hebben extra steun nodig vanuit de overheid, om ook deze periode weer door te komen. Het kabinet beseft dat en daarover gaan de koepels dezer dagen verder in gesprek.

Er moet gewerkt worden aan nog slimmere en gerichte maatregelen per branche, waarmee ondernemers straks – na deze gedeeltelijke lockdown – verder kunnen. Maatregelen die effectief zijn op het virus, maar minder schadelijk voor hun omzet en resultaat. In de nieuwe routekaart van het kabinet moeten fijnmaziger maatregelen en experimenten worden uitgewerkt in bijvoorbeeld de horeca en andere sectoren, waarmee ondernemers deel van de oplossing kunnen zijn.

De testcapaciteit moet ook snel omhoog. Als je als overheid dit soort ingrijpende maatregelen neemt om het virus in te dammen, dan hoort daar een passend testbeleid – inclusief sneltesten – bij. Daarnaast is betere handhaving van de gedragsregels nodig is.

Extra maatwerkondersteuning voor onze sector: ledenenquête

De gedeeltelijke lockdown die gisteren in werking is getreden, verandert de opnieuw het spel en vraagt, zoals gezegd, om extra ondersteuning. Daarvoor hebben wij ook uw hulp nodig zodat gericht met de koepels gesproken kan worden over extra maatwerkondersteuning.

Vandaar dat wij u opnieuw een enquête zullen toesturen met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te retourneren zodat de gesprekken met de koepels stevig onderbouwd kunnen worden.

 Nu nog meer aandacht voor Branche Handreiking Corona

We moeten allemaal meewerken om de verspreiding van het virus te verminderen, ook om te voorkomen dat steeds meer personeel uitvalt. De handhaving op naleving van gedragsregels, richtlijnen en protocollen zal ook intensiever worden. Zorg daarom dat u uw zaakjes op orde hebt! Als werkgever bent u ook verantwoordelijk voor de juiste protocollen en richtlijnen binnen u bedrijf.

Met de Branche Handreiking Corona kunt u een eigen protocol vaststellen en mensen corona-proof laten werken. Tevens is deze handreiking een goed hulpmiddel om de RI&E aan te actualiseren en aan te passen op de corona-maatregelen.

Het gebruik van mondmaskers, al opgenomen in de Handreiking, is meer maatschappelijk geaccepteerd. Het dringende advies is om mondmaskers voor te schrijven als mensen zich door het bedrijf verplaatsen waardoor onderlinge afstanden in het gedrang komen.

Hou ze in de gaten: belangrijke data aanvragen steunpakket

In deze zware tijden is elke hulp en financiële ondersteuning welkom  Daarom zetten wij voor u de belangrijkste data op een rijtje zodat u de steunmaatregelen TVL en NOW3 tijdig aan kunt vragen!

  • TVL voor de periode juni, juli, augustus en september 2020 is tot uiterlijk 30 oktober 2020 aan te vragen
  • TVL Q4 2020 voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 is vanaf november 2020 aan te vragen.
  • 1 voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 is vanaf 16 november aan te vragen.

 Voor meer informatie over de regelingen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven