FTN Update (68) Corona

UPDATE 68

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Maatwerk zwaarst getroffen sectoren
Er is door de koepels stevig aangedrongen op maatwerk voor de zwaarst getroffen sectoren en het kabinet heeft dat ook opgepakt. De vraag is echter of wat er nu ligt, voldoende is voor de bedrijven die het betreft.

Horeca
De eenmalige subsidie die horecaondernemers bovenop de TVL krijgen – circa 2,75 procent van de omzetderving – is niet genoeg. Het TVL vergoedingspercentage stijgt met deze maatregelen voor de horeca van 50 naar 61%. De meeste ondernemers zullen daar nauwelijks mee geholpen zijn. Een vergoedingspercentage van 75% is niet meer dan redelijk. En dat geldt al helemaal nu het ernaar uitziet dat de horeca langer dicht moet blijven dan de vier weken die waren aangekondigd. Duidelijk mag zijn dat zeker als de horeca langer dicht moet blijven, de vergoeding ook omhoog zal moeten. Bij de koepels en het kabinet wordt aangedrongen om ook naar de positie van toeleveranciers te kijken.

Thuisquarantaine en WW-premie
Er komt geen compensatie voor de loondoorbetaling bij thuisquarantaine van medewerkers (die niet ziek zijn). Volgens het kabinet is zo’n regeling niet uitvoerbaar, omdat niet is te controleren of iemand ‘gewoon’ ziek is of vanwege corona verzuimt.
Een (gedeeltelijk) alternatief is om de hoge WW-premie voor tijdelijke krachten in de WAB voorlopig een jaar buitenspel te zetten. Hierover wordt gesproken.
Het aantal mensen in thuisquarantaine zal de komende tijd alleen maar verder oplopen en om de bezetting op peil te houden (maar bijvoorbeeld ook om de RIVM-richtlijnen uit te voeren en te handhaven),  zijn steeds meer ondernemers genoodzaakt tijdelijke krachten in te huren. Dan krijg je dus én de loondoorbetaling niet vergoed, én je moet tijdelijke mensen inhuren én voor hen ook nog eens een hogere WW-premie betalen. Dat is niet te doen. Het is ook niet fair om via die premiedifferentiatie in de WAB ondernemers onder deze omstandigheden financieel te straffen omdat zij flexkrachten inzetten. Ze hebben geen keus.

Andere goede punten in het pakket zijn overigens nog dat de garantieregelingen worden verlengd en dat het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Bedrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ondernemers/bik-baangerelateerde-investeringskorting

Pakket moet mee-ademen
De vraag bij het totale pakket blijft uiteraard of het allemaal genoeg is om bedrijven door deze crisis heen te loodsen en banen te behouden. Dat hangt ook af van de ontwikkeling van het virus en de eventuele verdergaande maatregelen die volgen als de besmettingscijfers zich niet snel tenminste stabiliseren. Het pakket moet meebewegen met de omstandigheden en het kabinet geeft dat zelf ook aan.

Protocollen en handhaving
Niet vaak genoeg kan benadrukt worden hoe belangrijk het is dat iedereen zich aan de basisregels houdt om verdere verspreiding van het virus en een tweede lockdown te voorkomen. De brancheprotocollen spelen daarbij een wezenlijke rol en branches roepen hun leden op om die zorgvuldig en zichtbaar te hanteren. Een goed voorbeeld in dit verband zijn de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met de detailhandel over handhaving van de basisregels.

Testcapaciteit en snelteststraten
Uitbreiding van de testcapaciteit is en blijft van groot belang. Gisteren heeft minister De Jonge van VWS de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het testbeleid én het initiatief vanuit het bedrijfsleven voor de inrichting van de zo gewenste snelteststraten. In nauwe samenwerking met VWS, EZK, de GGD-en en Defensie komen er op korte termijn zeven snelteststraten, op dezelfde locaties als de nieuwe KL-teststraten van de GGD. De bedoeling is om van daaruit op te schalen naar tenminste 25 locaties verspreid door het land. Het is mooi dat het bedrijfsleven met zijn organisatiekracht de overheid op deze manier kan helpen bij zoiets belangrijks als de testcapaciteit.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven