FTN Update (69) Corona

UPDATE 69

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 Baangerelateerde Investeringskorting (BIK): hoe en wat?

De BIK-regeling is bedoeld om bedrijven te stimuleren om juist in deze periode te blijven investeren en vernieuwen.

De BIK-regeling is nog niet van kracht. De wetswijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2021 (na publicatie in de Staatscourant).

Wat is de regeling?

 • Bedrijven kunnen investeringen doen met deze nieuwe, tijdelijke, regeling.
 • Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.
 • De regeling geldt voor nieuwe investeringen die vanaf 1 januari 2020 tot uiterlijk 31 december 2022 gedaan worden.
 • Voor investeringen tot € 5 miljoen bedraagt de korting 3%, daarboven 2,44%.

Hoe werkt de regeling?

 • Er kunnen maximaal 4 aanvragen per jaar gedaan worden.
 • De ondergrens is € 1.500 per bedrijfsmiddel, per aanvraag is dat € 20.000.
 • De investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • Het moet gaan om nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, meer voorwaarden zijn vergelijkbaar met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Investeringen zijn
  • Met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig betaald en
 • Binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik genomen.
 • De BIK-regeling is een aanvulling op bestaande stimuleringsregelingen
 • Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan.
 • Groene investeringen: bedrijven kunnen BIK combineren met de EIA, MIA of VAMIL.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ondernemers/bik-baangerelateerde-investeringskorting

 

Subsidie nodig voor stimuleren innovatie in het mkb

Voor het stimuleren van procesinnovatie door mkb-bedrijven is een nieuwe regeling nodig. Daarnaast moet digitalisering in het mkb worden aangejaagd. Dit is de boodschap van werkgeversorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer, die deze week de begroting van het ministerie van Economische Zaken behandelt.

Concurrerend blijven

Procesinnovatie blijft in veel mkb-sectoren al jaren achter. Door corona hebben bedrijven nu nauwelijks financiële buffers om te investeren, terwijl bedrijven, zeker in de maakindustrie, hun productiviteit moeten verhogen om concurrerend te blijven op de wereldmarkt. Het ministerie heeft eerder toegezegd om een brede stimuleringsregeling voor procesinnovatie op te zetten, maar daar nog geen uitvoering aangegeven. Het ministerie wordt opgeroepen om dat nu wel te doen.

Niet naar buitenland

Voorkomen moet worden dat de productie die uit deze innovatie voortvloeit, in het buitenland wordt uitbesteed. ‘Producenten moeten geen ruim baan krijgen om dat te doen. Productie en toekomstige innovaties moeten in Nederland blijven.’

Hackatons

Om productiviteitsgroei aan te jagen is ook een snellere digitalisering een must, aldus de ondernemingsorganisaties. Zij roepen de Tweede Kamer op om in te zetten op een digitale variant van de InnovatiePrestatieContracten-regeling. De IPC is een subsidie voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een innovatieproject uitvoeren. Daarnaast zou er budget moeten komen voor MKB Hackatons. Tijdens zo’n sessie gaan teams van ondernemers en experts aan de slag met het ontwerpen van digitale oplossingen binnen sectoren. Voor 5 MKB Data Hackatons volgend jaar is 250.000 euro nodig.

‘Ruimhartiger steun voor zwaar getroffen sectoren’

VNO-NCW en MKB-Nederland deden deze oproep aan de Tweede Kamer en het kabinet. Een tandje is nodig om ondernemers de winter door te helpen.

Steun snel uitkeren

Vanwege de al geldende beperkingen en de aanscherpingen die deze week volgden zijn vier zaken in elk geval nodig. Zo moet er een steviger tegemoetkoming van de vaste lasten komen voor gesloten sectoren (horeca) en moet de steun aan ondernemers in de evenementenbranche en cultuur snel worden uitgekeerd en geïntensiveerd. Omdat er op het terrein van reizen waarschijnlijk nog verdere beperkingen komen, moet er nu echt met spoed een voucherbank worden opgezet. Die kan voorkomen dat reisorganisaties in de financiële problemen komen doordat consumenten massaal hun geld terugvragen.

Kosten tijdelijke krachten lopen op

Tot slot pleiten de werkgeversorganisaties ervoor de hoge WW-premie voor tijdelijke krachten voorlopig een jaar buiten spel te zetten. Voor het toenemend aantal ondernemers dat tijdelijke krachten moet inhuren om eigen medewerkers in thuisquarantaine te vervangen, lopen de kosten enorm op.

Aan de magere kant

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Vanwege de beslissing half oktober voor een gedeeltelijke lockdown zijn extra steunmaatregelen afgesproken met maatwerk voor de zwaar getroffen sectoren. Daar zijn we blij mee en daarover hebben we stevig onderhandeld met het kabinet. Maar het was toen al aan de magere kant. Nu de gedeeltelijke lockdown langer gaat duren en vanavond mogelijk verdere beperkingen komen, is het broodnodig een tandje bij te zetten om te voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven in deze sectoren onnodig over de kop gaan. Dat zou alle eerdere inspanningen bovendien teniet doen om deze bedrijven door de crisis te helpen.’

Interen op reserves

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Je kunt eigenlijk niet een bedrijf voor 100 procent sluiten en dan de vaste lasten slechts voor 60 procent vergoeden. Dat betekent dat ondernemers nog steeds een groot deel van de vaste lasten uit eigen zak moeten betalen, terwijl ze niet of nauwelijks omzet hebben. Ondernemers teren al maanden in op hun reserves. Als we nu te zuinig zijn met steun aan die zwaarst getroffen sectoren, is het risico dat vele bedrijven alsnog omvallen en daarin andere bedrijven meesleuren.’ Hij verwijst naar Duitsland, waar bedrijven tot vijftig medewerkers in aanmerking komen voor een vergoeding van 75 procent van hun omzet van dezelfde maand het voorgaande jaar.

Komende tijd slim benutten

Volgens de ondernemingsorganisaties moet de komende tijd slim worden benut om na te gaan wat wel kan. Daarom werken ze met verschillende branches, zoals Koninklijke Horeca Nederland, om te beproeven hoe bijvoorbeeld bepaalde horecagelegenheden straks toch weer veilig open kunnen. ‘We moeten alles op alles zetten om tot een slimmer pakket aan maatregelen te komen dan steeds weer de deuren dicht te gooien. Er is veel meer maatwerk nodig.’

Corona en uw energieverbruik

Het verlies aan omzet ten gevolge van corona, leidt tot een afname van het energieverbruik. Voor deelnemers in het inkoopcollectief CITV BV (voorheen FTN BV) heeft dit voor de leveringsjaren 2020, 2021 en 2022 géén gevolgen in de vorm van boetes en/of meerkosten. In de raamovereenkomsten is bepaald dat er géén volumebandbreedte geldt. Meer- of minderverbruik heeft dus geen gevolgen.

Bedrijven die zelf hun inkoop verzorgen dienen op dit punt hun overeenkomsten te checken.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven